ขุดคลองไส้ไก่ กักเก็บน้ำได้กระจายความชื้นดี เกษตรกรนิยมทำ

ขุดคลองไส้ไก่ ไอเดียดีสำหรับเกษตรกร กักเก็บน้ำได้ กระจายความชุ่มชื้น พืชผักออกผลดี

น้ำ แหล่งอาหารชั้นเลิศของเกษตรกร เป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ของทั้งคนและพืช ผัก ผลไม้ และการขุดคลองไส้ไก่ ก็เป็นอีกทางเลือกที่เกษตรกรนิยมปรับเปลี่ยนมาทำกัน

คลองไส้ไก่ คืออะไร การขุดคลองไส้ไก่ เป็นการขุดล่องน้ำเป็นคลองเล็กๆ ให้น้ำกระจายไปอยู่ทั่วบริเวณที่ทำการปลูกพืช ผักสวนครัว คลองไส้ไก่ถ้าเปรียบง่ายๆ ก็เหมือนลำธารไหลผ่านขนาดย่อมๆ ช่วยให้พื้นที่ตรงที่น้ำไหลผ่าน มีแต่ความชุ่มชื้น
เพราะการขุดคลองไส้ไก่ นอกจากจะช่วยกักเก็บน้ำแล้วยังจะช่วยกระจายความชุ่มชื้นให้กับแหล่งพื้นที่ที่เราปลูก ทำให้พืชผักผลไม้เจริญงอกงาม และยังสามารถใช้เลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำต่างๆได้ ที่สำคัญช่วยลดละการพังทลายของหน้าดิน

การขุดคลองไส้ไก่แต่ละพื้นที่ก็ใช่ว่าจะขุดเหมือนกันได้ ต้องปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ แต่โดยทั่วไปแล้วคลองไส้ไก่จะต้องมีความลึกตั้งแต่ 50 เซนติเมตร ไปจนถึง 2 เมตร ความกว้างตั้งแต่ 50 เซนติเมตรเป็นต้นไป

ประโยชน์หลักๆของการทำคลองไส้ไก่
1.ช่วยกักเก็บน้ำให้ซึมลงดิน
2.เปลี่ยนทางไหลของน้ำให้กระจายไปตามพื้นที่เพาะปลูก
3.กักเก็บตะกอนดินหรือธาตุอาหาร
4.ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน

การที่พืชจะเจริญงอกงามได้ดีนั้น ก็ต้องมีน้ำเป็นปัจจัยหลักและเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการทำเกษตร การขุดคลองไส้ไก่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับเกษตรกร เริ่มจากเล็กๆและค่อยไปใหญ่ คลองไส้ไก่สามารถขุดเองได้ และยังสามารถเป็นกิจกรรมเล็กๆที่ทำในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอีกด้วยค่ะ