เศรษฐกิจพ่นพิษ "ซันโย เอ็นจิเนียริ่ง" ประกาศปิดกิจการ

เศรษฐกิจพ่นพิษ "ซันโย ซันโย เอ็นจิเนียริ่ง" ประกาศปิดกิจการ หลังขาดทุนสะสม
เศรษฐกิจพ่นพิษ "ซันโย เอ็นจิเนียริ่ง" ประกาศปิดกิจการ

เศรษกิจ เริ่มพ้นพิษ
ล่าสุด บริษัท ซันโย เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ แม่พิมพ์ และซ่อมแซมแม่พิมพ์ และชิ้นส่วนโลหะ สัญชาติญี่ปุ่น ได้ออกประกาศปิดกิจการเเละเลิกจ้างพนักงานทุกคน ซึ่งมีผลตั้งเเต่วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ที่จะถึงนี้

หน้าบริษัทซันโยประเทศไทย
โดยข้อความในประกาศมีเนื้อหาว่า
"บริษัทมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องปิดกิจการ และเลิกจ้างพนักงานทุกคน เหตุผลของการเลิกจ้างครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ประสบภาวะขาดทุนสะสมมาเป็นเวลานาน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค.2562 เป็นต้นไป
ภายใต้กฎหมายแรงงานและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับผลประโยชน์ตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด "
ภาพประกาศบริษัทซันโยประเทศไทย
จากข้อมูล บริษัท ซันโย เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มีสาขาใหญ่ อยู่ที่ ประเทศญี่ปุ่น เเละจดทะเบียนบริษัทที่ประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ด้วยทุน 24,600,000 บาท
บริษัทซันโยประเทศไทย
อีจันขอเป็นกำลังใจให้พนักงานทุกคนนะคะ
No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co