วิจารณ์ยับ! ปปง.แจงฝากเงินสดผ่านตู้อัตโนมัติ ปชช.ต้องสะดวกไม่สร้างภาระ

ปปง.แจง ฝากเงินสดผ่านตู้อัตโนมัติ ประชาชนต้องสะดวก-ไม่สร้างภาระ-ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ชี้การยืนยันตัวตนก่อนฝากเงินสดในตู้อัตโนมัติเพื่อป้องการการฟอกเงิน

กลายเป็นประเด็นถกเถียงและวิพากษ์วิจารย์กันมาก หลังจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ดำเนินโครงการ CDM AMLO ออกมาตรการให้ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารยืนยันตัวตนผู้ฝากเงินสดผ่านเครื่องอัตโนมัติ ซึ่งต้องใช้บัตรเดบิต (Debit) หรือบัตรเครดิต (Credit) ของตนเองยืนยันตัวตนก่อนทำรายการฝากเงินสดที่เครื่องอัตโนมัติ (CDM) และเครื่องฝากถอนเงินสดอัตโนมัติ (CDM/ATM Recycling) ทุกครั้ง เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรม ตามกฎเกณฑ์หน่วยงาน ปปง. ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

หรือเรียกง่าย ๆ คือ เพื่อป้องกันการฟอกเงินนั่นเอง

เช็กให้ชัวร์ ฝากเงินสดผ่านเครื่องอัตโนมัติ ต้องยืนยันตัวตนทุกครั้ง

ล่าสุด เมื่อวานนี้ (18 ต.ค.65) สำนักงาน ปปง.ชี้แจงกรณี การแสดงตนในการฝากเงินสดผ่านตู้รับเงินฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM/ADM) โดยระบุว่า ตามหลักการ ต้องไม่สร้างภาระแก่ประชาชนมากจนเกินสมควร ต้องมีวิธีอำนวยความสะดวกให้แสดงตนหลายรูปแบบ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

นายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวว่า มาตรการในการแสดงตนดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 20 ประกอบกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นหลักการเดิม ตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2559 ที่ถูกยกเลิกไป

เนื่องจากในปัจจุบันมีองค์กรอาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดและการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินได้ใช้ช่องทางการฝากเงินสดผ่านธนาคารทางตู้รับฝากเงินสดอัตโนมัติ CDM/ADM ในการยักย้ายถ่ายโอนเงินสด โดยไม่ต้องแสดงตนในการทำธุรกรรม เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถตรวจสอบหรือติดตามบุคคลผู้ทำธุรกรรมเพื่อบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพได้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรการควบคุมการทำธุรกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. ได้หารือเบื้องต้นกับสมาคมธนาคารไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการข้างต้น โดยมีหลักการว่า ต้องไม่สร้างภาระแก่ประชาชนมากจนเกินสมควร ต้องมีวิธีการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการ ให้สามารถแสดงตนได้หลายรูปแบบ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ขณะนี้ยังเป็นเพียงทางเลือกที่สามารถแสดงตนก่อนการทำธุรกรรม และจะกำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเมื่อสถาบันการเงินประเภทธนาคารและมิใช่ธนาคารทุกแห่งมีความพร้อม โดยธนาคารและสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อป้องกันอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน แต่จำเป็นต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจและสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนถึงกระบวนการดังกล่าว

หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามสายด่วน 1710 (วันและเวลาราชการ) หรือทางเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th) หรือ Facebook (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน-ปปง.)

คลิปแนะนำอีจัน
คนเป็นทำเพื่อคนตายครั้งสุดท้ายรับส่งให้ถึงบ้าน