นายกฯ ชม รถไฟ EV ต้นแบบ คันแรกของไทย ผลตอบรับดี เตรียมหาเพิ่ม 50 คัน

โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ ชื่นชม รถไฟ EV ต้นแบบ คันแรกของไทย ประเทศเพื่อนบ้าน ตอนรับดี พร้อมเดินหน้าเตรียมจัดหาเพิ่มกว่า 50 คัน ภายในปี 2566

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ชื่นชมรถไฟ EV ต้นแบบคันแรกของไทย ได้รับการตอบรับที่ดีจากประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมเดินหน้าเตรียมจัดหารถไฟ EV กว่า 50 คัน ให้บริการประชาชนภายในปี 2566

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยินดีอย่างยิ่งที่รถไฟ EV ต้นแบบคันแรกของไทย ได้รับความสนใจและเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชนคนไทย รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะการส่งเสริมยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) เพื่อให้ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกลง 20-25% ภายในปี 2573

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับรถจักรพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ต้นแบบคันนี้ ประเทศไทยประกอบและติดตั้งระบบแบตเตอรี่สำหรับรถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าเสร็จเมื่อปี 2565 ซึ่งถือเป็นแห่งแรกของโลก โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ซึ่งจุดเด่นของรถไฟ EV ได้รับการออกแบบและผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ใช้นวัตกรรมระบบชาร์จ Ultra Fast Charge ในเวลา 1 ชั่วโมงในระยะแรก และ Battery Swapping Station เพื่อสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่ในเวลาไม่เกิน 10 นาที ลดเวลาการรอชาร์จ และนำมาขยายผลใช้งานในระบบขนส่งได้จริง ประหยัดต้นทุนพลังงานได้กว่า 40 – 60% เมื่อเปรียบเทียบกับหัวรถจักรดีเซลทั่วไป โดยจุดชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้าดำเนินติดตั้งที่บริเวณย่านบางซื่อ และในอนาคตมีแผนจะติดตั้งจุดชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่สถานีอื่น ๆ เพิ่ม เพื่อรองรับการใช้หัวรถจักรพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่จะพ่วงไปกับขบวนรถโดยสาร จึงถือเป็นอีกนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดมลพิษและบรรเทาภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย

ทั้งนี้ เมื่อเดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินการทดสอบเดินรถในเส้นทางต่าง ๆ รวมถึงการทดสอบลากจูงขบวนรถโดยสารขึ้นมาบนสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเรียบร้อยดี โดยขณะนี้ รฟท. อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดหารถไฟ EV จำนวนประมาณ 50 คัน ทยอยมาให้บริการประชาชนภายในปี 2566 เพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟแก่ประชาชน ลดมลพิษทางอากาศ สร้างระบบรางไร้มลพิษ สร้างความยั่งยืนทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

“นายกรัฐมนตรีมุ่งมั่นส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ควบคู่กับการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) ซึ่งเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซี่งนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า รถไฟ EV จะเป็นต้นแบบสำคัญในการต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ผลิตโดยคนไทย รวมทั้งเป็นโอกาสยกระดับการเดินทาง และขนส่งทางราง ให้เป็นระบบรางไร้มลพิษ สร้างความยั่งยืน สมดุล ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับตอบโจทย์อำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมแก่ประชาชน”
นายอนุชาฯ กล่าว
คลิปอีจันแนะนำ
ฟัง นิ่ม บอก “หนูวางลูกไว้ตรงนั้น”