รวบ! นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว รับสินบนผู้ประกอบการ

รวบคากองสินบน! นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว รับสินบนผู้ประกอบการ ยึดเงินสด 1,560,650 บาท

รวบนายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว รับสินบน!!!

วันนี้ 21 ก.ย.66 ตำรวจเข้าจับกุมนายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว

โดยมีรายงานว่า เรียกรับเงินสินบนผู้ประกอบการ จำนวนร้อยละ 25 ของวงเงินตามสัญญา แลกกับหนังสือคู่สัญญาที่นายกเทศมนตรีจะต้องเป็นผู้ลงนาม

ยึดของกลางเป็นเงินสด1,560,650 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นหกร้อยห้าสิบบาท) ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย

หลังจากนี้ผลการสอบสวนจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ที่อีจันค่ะ

คลิปอีจันแนะนำ
เปิดนาทีรวบ นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว คาเงินสินบน