เตรียมสอบ เจ้าพนักงานเขตราชเทวี ปมเรียกเงิน 3.2 ล้าน

ตั้งคณะกรรมการ สอบ เจ้าพนักงานเขตราชเทวี ปมเรียกรับเงินสินบนเลี่ยงจ่ายภาษี 3.2 ล้านบาท!

จากกรณี CIB สั่งการจับกุม เจ้าพนักงานเขตราชเทวี เรียกรับเงิน 3.2 ล้าน เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 66 เบื้องต้นยังคงปฎิเสธทุกข้อกล่าวหา อ้าง คิดว่าเป็นเอกสารไม่ใช่เงิน จึงรับมา!

CIB สั่งการจับกุม จพ.เขตราชเทวี เรียกรับเงิน 3.2 ล้าน

ล่าสุดวันนี้ (5 เม.ย. 66) นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร แจ้งความคืบหน้าภายหลังกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ได้จับกุม เจ้าพนักงานเขตราชเทวี กรณีเรียกรับเงินสินบนเลี่ยงจ่ายภาษี 3.2 ล้านบาท ว่า ขณะนี้สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการรายนี้แล้ว โดยจะมีการสอบสวนฯ ตามขั้นตอนทางวินัยต่อไป

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และมีการติดตามอย่างใกล้ชิด โดยมีนโยบายชัดเจนเรื่ืองให้ข้าราชการ “ไม่ทนต่อการทุจริต” ตลอดจนทำงานร่วมกับองค์การต่อต้านทุจริตในการปราบปราม และจับกุมผู้กระทำผิด เช่นเดียวกับรายนี้ที่ได้เริ่มดำเนินการประสานงานกับฝ่ายปราบปราบตั้งแต่ได้รับเบาะแสจากผู้ร้องเรียน

ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครได้กำชับทั้ง 50 สำนักงานเขต ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมต่อผู้เสียภาษี พร้อมทั้งให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/22058 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 


ส่วนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน กรุงเทพมหานครได้มีคำสั่ง ที่ 295/2539 ลงวันที่ 23 มกราคม 2539 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บและเร่งรัดภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพื่อให้การจัดเก็บและเร่งรัดภาษีเป็นไปโดยถูกต้อง เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มีวิธีปฏิบัติที่รัดกุมและเป็นแบบฉบับเดียวกัน ง่ายต่อการควบคุมตรวจสอบและติดตามผล

คลิปแนะนำอีจัน
ส่วยรถบรรทุก สิทธิเหนือกฎหมาย