เครือซีพี ชวน เยาวชน ประกวดเรียงความ 105 ปี ธงชาติไทย ชิงทุนการศึกษา

เครือซีพีน้อมรำลึกวันพระราชทาน ธงชาติไทย ครบรอบ 105 ปี ชวน เยาวชน ประกวดเรียงความ ชิงทุนการศึกษา หัวข้อ “ความกตัญญูต่อแผ่นดินและความภูมิใจในธงชาติไทย”
เครือซีพี ชวน เยาวชน ประกวดเรียงความ 105 ปี ธงชาติไทย ชิงทุนการศึกษา

กิจกรรมดีๆจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ เครือซีพีได้ดำเนินโครงการ "ความกตัญญูต่อแผ่นดินและความภูมิใจในธงชาติไทย" ขึ้นมา เพื่อน้อมรำลึกในวันพระราชทานธงชาติไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กันยายนของทุกปี

โดยในปีนี้เป็นโอกาสครบรอบ 105 ปีวันพระราชทานธงชาติไทย จึงประกาศเปิดรับผลงานเพื่อเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ  “ความกตัญญูต่อแผ่นดินและความภูมิใจในธงชาติไทย” เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทยมีความรักและความกตัญญูต่อแผ่นดินไทยและมีความภูมิใจในธงชาติไทย  โดยขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน ระดับประถมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ส่งผลงานเรียงความเข้าร่วมประกวดชิงทุนการศึกษารวม 60,000 บาท

ทั้งนี้เด็กและเยาวชนที่สนใจสามารถส่งผลงานเรียงความด้วยลายมือตัวบรรจงหรือพิมพ์ โดยมีความยาวไม่เกิน 10-20 บรรทัด มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูต่อแผ่นดินและความภูมิใจในธงชาติไทย และยกตัวอย่างการกระทำหรือสิ่งที่แสดงถึงความกตัญญูต่อแผ่นดิน โดยรางวัลแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่

1. ระดับชั้นประถมศึกษา 5 รางวัล รางวัลที่ 1 เป็นทุนการศึกษา 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และรองลงมาเป็นทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 4 รางวัล

2.ระดับมัธยมศึกษามี 5 รางวัลเช่นกัน รางวัลที่ 1 เป็นทุนการศึกษา 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และรองลงมาเป็นทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 4 รางวัล

โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเรียงความมาที่อีเมล wearecp@gmail.com  ภายในวันที่ 20 กันยายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลและรายละเอียดการรับรางวัล ผ่านเว็บไซต์ www.wearecp.com ในวันที่ 26 กันยายน 2565  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.wearecp.com/cpg-12092022/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co