เปิดโผ ครม.เศรษฐา 1 ล่าสุด สุทิน คลังแสง พลิกนั่ง กลาโหม

โผ ครม.เศรษฐา 1 อัปเดตล่าสุด นายสุทิน คลังแสง พลิกกลับมานั่งเก้าอี้ รมว.กระทรวงกลาโหมอีกครั้ง หลัง บิ๊กเล็ก ถูกกระแสต่อต้านจากกลุ่มคนเสื้อแดง ส่วนกระทรวงอื่นคงเดิม

โผ ครม.เศรษฐา 1 ยังคงมีการปรับเปลี่ยนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นับตั้งแต่ที่ นายเศรษฐา ทวีสิน ได้รับการโหวตรับรองให้เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 66 และรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกฯคนที่ 30 โดยเฉพาะกระทรวงหลักต่างๆ เช่น กระทรวงกลาโหม เดิมทีคาดว่าจะเป็น นายสุทิน คลังแสง ก่อนจะเปลี่ยนเป็น พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ คนสนิท บิ๊กตู่ ขยับขึ้นมาเป็นตัวเต็ง  

แต่จากรายงานข่าวล่าสุดระบุว่า โผ ครม.เศรษฐา 1 มีการปรับเปลี่ยนอีกครั้ง โดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมจากที่ บิ๊กเล็ก จะได้นั่งแน่ๆ แต่ก็ถูกกระแสต่อต้านจากกลุ่มคนเสื้อแดงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุม ทำให้ เก้าอี้ กห.1 กลับไปเป็น นายสุทิน คลังแสง อีกครั้ง 

ส่วนโผ ครม.เศรษฐา 1 ในตำแหน่งอื่นๆ ที่คาดว่าจะแน่นอน 100% และไม่มีการปรับเปลี่ยนแล้วมีดังนี้

นายกรัฐมนตรี 

 • นายเศรษฐา ทวีสิน 

รองนายกรัฐมนตรี 

 • นายภูมิธรรม เวชยชัย ควบ รมว.พาณิชย์ 

 • นายปานปรีย์ พหิทธานุกร ควบ รมว.ต่างประเทศ 

 • นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 

 • นายอนุทิน ชาญวีรกูล ควบ รมว.มหาดไทย 

 • นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ควบ รมว.พลังงาน 

 • พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ควบ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

 • นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด 

กระทรวงกลาโหม 

 • นายสุทิน คลังแสง รมว. 

กระทรวงพาณิชย์ 

 • นายภูมิธรรม เวชยชัย รมว. 

 • นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รมช. 

 • นายไผ่ ลิกค์ รมช. 

กระทรวงสาธารณสุข 

 • นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว. 

 • นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช. 

กระทรวงการต่างประเทศ 

 • นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รมว. 

 • นายจักรพงษ์ แสงมณี รมช. 

กระทรวงยุติธรรม 

 • พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว. 

กระทรวงพลังงาน 

 • นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รมว. 

กระทรวงการคลัง 

 • นายเศรษฐา ทวีสิน รมว. 

 • นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.นา 

 • นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช. 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 • น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว. 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 • นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว. 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 • น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว. 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 • ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว. 

 • นายอนุชา นาคาศัย รมช. 

 • นายไชยา พรหมา รมช. 

กระทรวงคมนาคม 

 • นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว. 

 • นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช. 

 • นางมนพร เจริญศรี รมช. 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 • นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว. 

กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 • พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รมว. 

กระทรวงมหาดไทย 

 • นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว. 

 • นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช. 

 • นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช. 

 • นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช. 

กระทรวงแรงงาน 

 • นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว. 

กระทรวงวัฒนธรรม 

 • นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิชย์ รมว. 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 • พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว. 

 • สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช. 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

 • น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.