ศาลรัฐธรรมนูญ ขยายเวลา ก้าวไกล ชี้แจงคดียุบพรรค ไปอีก 15 วัน

ศาลรัฐธรรมนูญ ขยายเวลาให้แค่ 15 วัน ก้าไกล ชี้แจงคดียุบพรรค – ครบกำหนด 3 พ.ค. 67

17 เม.ย. 67 ศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่ผลการประชุมปรึกษาคดีที่สำคัญ กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรค ก้าวไกล ปมเสนอแก้ ม.112 เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง

ซึ่งก่อนหน้านี้ ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งรับคำร้องเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 67 และให้พรรคก้าวไกล ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 18 เม.ย. 67

ล่าสุด มีรายงานว่า พรรคก้าวไกล ได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญออกไปอีก 30 วัน

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 15 วัน ซึ่งจะครบกำหนดยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาในวันที่ 3 พ.ค. 67