นายกฯ ยัน 6 เดือนทำงานด้วยความโปร่งใส

นายกฯ ยัน 6 เดือนทำงานด้วยความโปร่งใส ชี้พร้อมให้ความกระจ่างกับสมาชิกฯ ที่ยังไม่มีความเข้าใจ

วันนี้ (3 เม.ย.67) ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 32 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ เรื่องด่วน ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 152 ซึ่งฝ่ายค้านได้พูดเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาล

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ว่า ยินดีที่ได้มารับฟังข้อคิดเห็นของสมาชิกฯ ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน กรณีที่สมาชิกฯ ได้กล่าวถึงการทำงานของรัฐบาลในประเด็นต่าง ๆ ทั้งเรื่องของสิ้นหวัง ล้มเหลว ไม่โปร่งใส ไม่ปฏิรูป ถอยหลัง วกวน ปิดบัง ทำลาย นั้น ยังมีอีกด้านหนึ่งเช่นกันไม่ว่าจะเป็นมีหวัง สำเร็จ สิทธิพัฒนา แทนที่จะเป็นปฏิรูป ต่าง ๆ เหล่านี้ ถอยหลัง ก้าวหน้า วกวน เราก็เดินหน้าไป ปิดบังเราก็มีความโปร่งใส ซึ่งหลายอย่างที่รัฐบาลนี้ทำอยู่ก็พยายามทำให้เป็นเรื่องบวก เป็นเรื่องของอนาคต เป็นเรื่องของแสงสว่างที่พี่น้องประชาชนจะได้เห็น แต่ไม่เป็นไร หากยังมีข้อกังขาอยู่ในประเด็นดังกล่าวทั้งเรื่องของการปิดบัง ไม่โปร่งใส ไม่สำเร็จ ถดถอย ก็บอกมาได้ รัฐมนตรีทุกคนที่อยู่ ณ ที่นี้พร้อมชี้แจง จากการที่รัฐบาลทำงานมา 6 เดือน และได้มีการอนุมัติงบประมาณไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งมั่นใจว่ารัฐบาลทำงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง และพร้อมให้ความกระจ่างกับสมาชิกฯ ที่ยังไม่มีความเข้าใจกับเรื่องเหล่านี้

สำหรับเรื่องยาเสพติด นายเศรษฐา กล่าวว่า  รัฐบาลทำงานกันอย่างชัดเจน มีคณะทำงานที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระบวนการยุติธรรมต่าง ๆ โดยในไตรมาส 4 ปีของที่แล้ว เราสามารถจับยาบ้าได้มากกว่าปีก่อนนั้นทั้งปี ตรงนี้เป็นหนึ่งในข้อพิสูจน์ที่รัฐบาลได้มีการทำงาน และกวดขันเรื่องนี้อย่างดีและจริงจัง

นายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า การเดินทางไปต่างประเทศ 10 กว่าครั้งนั้นเกินครึ่งหนึ่งเป็นเรื่องที่ควรต้องไป เป็นเรื่องอาเซียนที่มีการประชุมเป็นประจำอยู่แล้ว อีกทั้งรัฐบาลเองยังเป็นน้องใหม่ เป็นผู้นำที่เพิ่งได้เข้าสู่ตำแหน่ง จำเป็นต้องมีการพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนนโยบายซึ่งกันและกันเพื่อให้ประเทศไทยมีตัวตนในเวทีโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ World Economic Forum ที่จัดขึ้นในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งประเทศไทยไม่มีผู้นำเดินทางไปร่วมประชุมกว่า 12 ปีแล้ว ซึ่ง Meeting ต่าง ๆ ใน World Economic Forum เต็มไปด้วยคุณภาพ และเต็มไปด้วยขั้นตอนต่อไปที่เราสามารถนำมาให้ประโยชน์กับประชาชนทุกคนได้ ตลอดจนการเจรจา Free Trade Agreement (FTA) ก็มีผลสัมฤทธิ์ไปแล้ว และกำลังเดินหน้าต่ออย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น


คลิปอีจันแนะนำ

คลองตาบ๊อก ฟีเวอร์ สไลเดอร์ดับร้อน