ศาล รธน.ยังไม่รับคำร้อง ยุบ “ก้าวไกล” ให้ กกต.ส่งเอกสารเพิ่มใน 7 วัน

ศาล รธน.ยังไม่รับคำร้อง ยุบ “พรรคก้าวไกล” ให้ กกต.ส่งเอกสารเพิ่มใน 7 วัน

ศาลรัฐธรรมนูญ ยังไม่รับพิจารณาคำร้องของ กกต. ยุบพรรคก้าวไกล

วันนี้ (20 มี.ค.2567) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารความคืบหน้ากรณีคำร้องของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้พิจารณาสั่งยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคตาม พ.ร.ป.ว่าพรรคการเมืองมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (1) และ (2)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เนื่องจากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกลกระทำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วเมื่อช่วงก่อนเที่ยงที่ผ่านมา โดยเป็นการยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-filing ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด

โดยวันนี้ (20 มี.ค.67) ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้อง แล้วมีความเห็นว่า ยังมีเอกสารบางรายการไม่ชัดเจน จึงให้ผู้ร้องส่งเอกสารฉบับที่ชัดเจนต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในกำหนดระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ


คลิปอีจันแนะนำ

เปิดใจ พิธา ให้สัมภาษณ์รายการแฉ แม้ไม่ได้เป็นนายกฯ