“ธรรมนัส” ลั่น! ยุคผมไม่มีจบแบบหล่อ ผิดว่าตามผิด

“ธรรมนัส” ยันข้อสรุปกรมแผนที่ทหาร ไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ให้รอผลการจัดทำแผนที่วันแมปหาข้อยุติต่อไป ลั่น! ยุคผมไม่มีจบแบบหล่อ ผิดว่าตามผิด

วันนี้ (7 มี.ค. 67) ที่รัฐสภา นายอภิชาติ ศิริสุนทร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงกรณีข้อพิพาทในพื้นที่ทับซ้อนที่ดินปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมากรณีรายงานผลการตรวจสอบของกรมแผนที่ทหาร มีสถานะทางกฎหมายอย่างไร สามารถนำมาใช้ในการตัดสินความขัดแย้งข้อพิพาทเรื่องแนวเขตได้หรือไม่ สามารถใช้แทนแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ประกาศอุทยานแห่งชาติได้หรือไม่ หรือเป็นเพียงความเห็นของกรมแผนที่ทหารเท่านั้น

คำถามนี้ ร.อ.ธรรมนัส ชี้แจงว่า ปัญหาพื้นที่ ส.ป.ก. ไม่ได้มีเฉพาะ จ.นครราชสีมา แต่เกิดขึ้นทั่วประเทศ เพราะหน่วยงานรัฐแต่ละหน่วย อ้างแผนที่และกฎหมายตัวเอง ไม่มีใครผิด ขั้นตอนที่กรมแผนที่ทหาร มีผลสรุปว่า พื้นที่ ส.ป.ก. ดังกล่าว อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ยังไม่ถือว่ามีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย เป็นแค่ขั้นตอนให้ ส.ป.ก. และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ หยุดทะเลาะกัน แต่การจะให้เรื่องจบ จะต้องเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำแผนที่ให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียวของประเทศ เป็นที่ยอมรับ ใช้กับทุกหน่วยงาน ที่เรียกว่าวันแมป ให้มี รมว.กลาโหม เป็นกรรมการกลางทำแผนที่ดังกล่าว ขณะนี้จึงต้องตั้งคณะกรรมการวันแมป เดินหน้าทำแผนที่ต่อ รมว.กลาโหม บอกว่า ขอเวลาอีก 2 เดือน ดำเนินการแก้ปัญหาแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ล่าสุดวันที่ 6 มี.ค. ทั้ง 2 หน่วยงานได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันว่า ประเด็นแนวเขตอุทยานเขาใหญ่ ให้นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 ต่อ 4,000 (วันแมป) แล้วนำเข้า ครม. เมื่อได้ข้อยุติทั้ง 2 หน่วยงาน ค่อยมาเจรจากัน ระหว่างนี้ให้ต่างฝ่ายถอยคนละก้าว รอแผนที่วันแมป

นอกจากนี้ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า พรุ่งนี้ (8 มี.ค.67) ตนได้มอบหมายให้นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. ทำหนังสือถึง เลขาธิการ ปปง. ตรวจสอบเส้นทางการเงิน ยึดทรัพย์สินคืนแผ่นดินให้หมด

อีกคำถาม นายอภิชาติ ถามว่า ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กำกับ สำนักงาน ส.ป.ก. ทราบหรือได้รับรายงานจาก สำนักงาน ส.ป.ก.นครราชสีมา หรือไม่ว่ามีการแจ้งเตือนจากกรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คัดค้านการปักหมุดถึง 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 และ 31 ตุลาคม 2566 นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ยังได้ทำหนังสือไปถึง สำนักงาน ส.ป.ก. ถึงปัญหาดังกล่าว 2 ครั้งเช่นเดียวกัน คือ วันที่ 7 พฤศจิกายน 266 และ 26 ธันวาคม 2566 โดยในช่วงเวลา 3 เดือนที่เรื่องดังกล่าวเป็นข่าวดังขึ้นมา ท่านไม่ได้รับแจ้งปัญหาที่สำคัญต่อนโยบายหลักของท่านจากหน่วยงานราชการของท่านที่กำกับดูแลเลยใช่หรือไม่ และถ้าท่านได้รับรายงานการดำเนินการรังวัด และมอบสิทธิ ส.ป.ก.ในพื้นที่พิพาทระหว่าง ส.ป.ก.กับกรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ท่านมีการสั่งการอย่างไรบ้าง

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ในส่วนของตน ได้สั่งเพิกถอน ส.ป.ก.4-01 เขาใหญ่ ที่ออกไป 5 ฉบับ ห้ามเข้าพื้นที่ส่วนนี้ พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวน และย้ายข้าราชการ ส.ป.ก. 6 นาย ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะได้ข้อมูลว่า อาจมีการออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 โดยมิชอบ ให้ไปไปแจ้งความเอาผิดเจ้าหน้าที่ ถ้าสาวถึงใคร ไม่มีจบแบบหล่อ เอาผิดทั้งอาญาและวินัย และจะให้ ปปง. เข้ามาร่วมยึดทรัพย์สินผู้เกี่ยวข้องคืนสู่แผ่นดิน ยืนยันส่วนตัวไม่เคยได้รับรายงานจาก ส.ป.ก. นครราชสีมา

ส่วนเรื่องการถูกคัดค้านการปักหมุด ส.ป.ก. ในอุทยานเขาใหญ่ เพราะการปักหมุดเกิดก่อนตนเป็น รมว.เกษตรและสหกรณ์ แต่เมื่อทราบเรื่อง จึงสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ ถือว่ามีพิรุธ ตนไม่ได้นิ่งเฉย ช่วงที่เกิดประเด็นขึ้นมา อยู่ จ.บุรีรัมย์ รีบบินมายัง จ.นครราชสีมา แก้ปัญหา ไม่มีเจตนารังแกข้าราชการกระทรวงใด ตนไม่มีข้อพิพาทระหว่าง 2 กระทรวงตามที่เป็นข่าว ระหว่างนี้มอบให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ภาคสนามไปตรวจสอบ 1.7 ล้านครอบครัวของ ส.ป.ก. ที่จะได้รับการออกโฉนดเพื่อดูว่าเป็นเกษตรกรผู้ยากไร้ตัวจริง และสั่งการเป็นนโยบายชัดเจนว่า พื้นที่ทับซ้อนระหว่างหน่วยงาน ห้ามจัดให้เกษตรกรทำกินเด็ดขาด ปัญหาเรื่องช้างยังแก้ไม่ได้ แต่ไปจัดที่ดินให้ประชาชนทำกินติดอุทยานฯ เขาใหญ่ จิตสำนึกมีหรือไม่ว่า ไม่ควรทำ ไม่ควรจัดที่ดินให้ ต้องลงโทษคนพวกนี้ คนจัญไรมีเยอะ ข้าราชการชั่วๆ ต้องถูกลงโทษ ในยุคผมต้องไม่มี ยุคผมไม่มีจบแบบหล่อๆ ไม่เขาก็เราต้องผิด เมื่อเราผิดต้องลงโทษทั้งวินัย อาญา ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง หนักกว่านั้น จะเอา ปปง. มาตรวจสอบเส้นทางการเงิน เจ้าของรีสอร์ทให้เตรียมตัวไว้เลยว่า สิ่งที่สร้างมาตลอดชีวิตจะเหลือศูนย์ ติดลบ หรือติดคุก ผมไม่เว้น ไม่สนใจหน้าอินทร์หน้าพรหม เป็นเจ้าสัวหรือไม่ จะเอาคืน เพราะเป็นที่ดินของรัฐ ต้องไปมอบให้เจ้าของประเทศ คือประชาชนได้ใช้สิทธิทำกิน


คลิปอีจันแนะนำ

ชัยวัฒน์ vs ธรรมนัส ซัด ส.ป.ก. นี้มาแต่ใด?