นิด้าโพล เผย ปชช. 42.98% มองก้าวไกล พลาดรัฐบาล เพราะไม่ยกเลิกบางนโยบาย

ผลสำรวจ 'นิด้าโพล' เผยประชาชน 42.98% มองพรรคก้าวไกล พลาดตั้งรัฐบาล เพราะไม่ยกเลิกบางนโยบาย หากถอยไปเป็นฝ่ายค้าน เจอชุมนุมใหญ่แต่เอาอยู่
นิด้าโพล เผย ปชช. 42.98% มองก้าวไกล พลาดรัฐบาล เพราะไม่ยกเลิกบางนโยบาย

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น 'นิด้าโพล' สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง 'ความผิดพลาดของพรรคก้าวไกล' ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24-26 ก.ค.66 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง

เกี่ยวกับข้อผิดพลาดของพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของนิด้าโพล สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น 97%

จากการสำรวจเมื่อถามถึง ความคิดเห็นของประชาชนต่อข้อผิดพลาดของพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ พบว่า ตัวอย่าง 42.98% ระบุว่า พรรคก้าวไกลไม่ยอมยกเลิกบางนโยบาย เพื่อให้ได้การสนับสนุนเพิ่มขึ้น รองลงมา 30.46% ระบุว่า พรรคก้าวไกล ไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ ทั้งนั้น 27.56% ระบุว่า พรรคก้าวไกลสู้เกมการเมืองในสภาไม่ได้

11.68% ระบุว่า พรรคก้าวไกลทำตัวปิดกั้นตัวเอง ทำให้ไม่ค่อยมีพันธมิตรทางการเมือง 10.23% ระบุว่า พรรคก้าวไกลไม่เข้าใจวัฒนธรรมและความเป็นจริงทางการเมืองแบบไทยๆ 9.54% ระบุว่า พรรคก้าวไกลประมาทในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่พรรคเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรี (นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์)

7.94% ระบุว่า พรรคก้าวไกลสร้างศัตรูทางการเมืองไว้มากในช่วงที่ผ่านมา 7.86% ระบุว่า ปัญหาจากพฤติกรรมของแฟนคลับพรรคก้าวไกลทำให้ไม่ได้รับการสนับสนุนในรัฐสภา 7.56% ระบุว่า พรรคก้าวไกลฟังแฟนคลับของตนเองมากเกินไป

6.11% ระบุว่า พรรคก้าวไกลหลงไปกับตัวเลข 14 ล้านเสียง และ 151 สส. มากเกินไป 5.88% ระบุว่า กุนซือ นักวิชาการของพรรคก้าวไกลที่อยู่นอกพรรคฯ ประเมินสถานการณ์ผิดพลาด และ 0.53% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมือง หากพรรคก้าวไกลต้องไปเป็นฝ่ายค้าน พบว่า ตัวอย่าง 35.19% ระบุว่า จะมีการชุมนุมใหญ่แต่จะสามารถควบคุมได้ รองลงมา 24.81% ระบุว่า จะมีการชุมนุมเพียงเล็กน้อยและสามารถควบคุมได้ 23.66% ระบุว่า จะมีการชุมนุมใหญ่และไม่สามารถควบคุมได้ 11.99% ระบุว่า จะไม่มีการชุมนุมใดๆ 2.90% ระบุว่า จะมีการชุมนุมเพียงเล็กน้อยแต่จะไม่สามารถควบคุมได้ และ 1.45% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

นอกจากนี้ เมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนถึงความเป็นไปได้ที่การเลือกตั้งครั้งหน้าจะมีพรรคการเมืองใหม่ที่มีลักษณะบุคลากร และวิธีการดำเนินการทางการเมืองคล้ายกับพรรคก้าวไกลเกิดขึ้น แต่มีความประนีประนอมมากกว่า พบว่า ตัวอย่าง 35.88% ระบุว่า ค่อนข้างเป็นไปได้ รองลงมา 33.89% ระบุว่า เป็นไปได้มาก 19.54% ระบุว่า เป็นไปไม่ได้เลย 9.62% ระบุว่า เป็นไปไม่ค่อยได้ และ 1.07% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)Picasa

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co