ส่องซิ! ประเทศไหน เป็นประชาธิปไตยที่สุดในโลก

เปิดชื่อ 10 ประเทศ เป็นประชาธิปไตยมากที่สุด ‘ไทย’ ขยับอันดับครองที่ 4 อาเซียน อันดับ 55 ของโลก

ประเทศที่มีดัชนีความเป็น ‘ประชาธิปไตย’ มากที่สุดในโลก ตามรายงานการจัดอันดับ ‘ดัชนีประชาธิปไตย’ (Democracy Index) ล่าสุดปี 2022 โดย Economist Intelligence Unit (EIU) ที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตยใน 167 ประเทศและดินแดนจากทุกทวีปทั่วโลก 


โดยพิจารณาจาก 5 มิติสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเลือกตั้งและพหุนิยม,การทำงานของรัฐบาล, การมีส่วนร่วมทางการเมือง, วัฒนธรรมทางการเมือง และเสรีภาพพลเมือง

พร้อมทั้งมีเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยแบ่งกลุ่มประเทศเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 


8.01-10.00 คะแนน คือประเทศที่มีประชาธิปไตยสมบูรณ์ 

6.01-8.00 คะแนน คือประเทศที่ประชาธิปไตยยังคงมีข้อบกพร่อง 

4.01-6.00 คะแนน คือประเทศที่ปกครองด้วยระบอบกึ่งอำนาจนิยม 

4.00 คะแนนลงมา คือประเทศที่ปกครองด้วยระบอบเผด็จการอำนาจนิยม

โดย 10 อันดับแรกเป็นประเทศในยุโรป โดยเฉพาะแถบสแกนดิเนเวีย

1.นอร์เวย์ 9.81 คำแนน

2.นิวซีแลนด์ 9.61 คะแนน

3.ไอซ์แลนด์ 9.52 คะแนน

4.สวีเดน 9.29 คะแนน

5.ฟินแลนด์ 9.29 คะแนน

6.เดนมาร์ก 9.28 คะแนน

7.สวิตเซอร์แลนด์ 9.14 คะแนน

8.ไอร์แลนด์ 9.13 คะแนน

9.เนเธอร์แลนด์ 9.00 คะแนน

10.ไต้หวัน 8.88 คะแนน

สำหรับ ‘นอร์เวย์’ ครองแชมป์ประเทศที่มีดัชนีประชาธิปไตยสูงที่สุดได้อีกหนึ่งสมัย 


ขณะที่ ‘ญี่ปุ่น’ อยู่อันดับ 16 มี 8.33 คะแนน ส่วน ‘สหราชอาณาจักร’ อยู่อันดับที่ 18 มี 8.28 คะแนน และ ‘เกาหลีใต้’ อยู่อันดับ 24 มี 8.03 คะแนน เป็นประเทศสุดท้ายที่ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีประชาธิปไตยสมบูรณ์

ด้านประเทศมหาอำนาจอย่าง ‘สหรัฐอเมริกา’ อยู่อันดับ 30 มี 7.85 คะแนน ส่วน’มาเลเซีย’ ครองอันดับ 40 จากการจัดอันดับในครั้งนี้ มี 7.30 คะแนน สูงที่สุดในย่านอาเซียน ตามมาด้วย ‘ฟิลิปปินส์’ อันดับ 52 มี 6.73 คะแนน และ ‘อินโดนีเซีย’อันดับ 54 มี 6.71 คะแนน ส่วนไทย ขยับขึ้น 17 อันดับจากปีที่ผ่านมา มาอยู่ที่อันดับ 55 ในปีนี้ มี 6.67 คะแนน ครองอันดับ 4 ในย่านอาเซียน 


ส่วน 3 อันดับสุดท้ายของตาราง ได้แก่ ‘เกาหลีเหนือ’ มี 1.08 คะแนน ตามมาด้วยประเทศเพื่อนบ้านในย่านอาเซียนของไทยอย่าง ‘เมียนมา’ ที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่ปกครองด้วยระบอบเผด็จการอำนาจนิยม นับตั้งแต่กองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง เมื่อ 1 ก.พ.64 โดยอยู่อันดับ 166 มี 0.74 คะแนน 


ขณะที่ ‘อัฟกานิสถาน’ ประเทศที่ปกครองด้วยกลุ่มกองกำลังตาลีบัน ภายหลังจากที่กองทัพสหรัฐฯ ถอนทัพออกไป ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีดัชนีประชาธิปไตยต่ำที่สุดในปี 65 มีเพียง 0.32 คะแนนเท่านั้น