เปิดโผ 37 เก้าอี้ พรรคไหนได้กระทรวงใดบ้าง?

เปิดโผ 37 ที่นั่ง พรรคร่วมรัฐบาล โดยมีพรรคเพื่อไทยเป็นเเกนนำ เเบ่งเก้าอี้กันเสร็จเเล้ว
เปิดโผ 37 เก้าอี้ พรรคไหนได้กระทรวงใดบ้าง?

แหล่งข่าว ‘อีจัน’ ส่งมาบอกว่า เก้าอี้ก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 พรรคร่วมรัฐบาล โดยมีพรรคเพื่อไทยเป็นเเกนนำ เเบ่งเก้าอี้กันเสร็จเเล้ว โดยมีทั้งหมด 37 เก้าอี้ ได้แก่ 

  

เพื่อไทย 16 เก้าอี้ ได้แก่  

1. รองนายกรัฐมนตรี (ด้านความมั่นคง) 

2. รองนายกรัฐมนตรี (ด้านกฎหมาย) 

3. รองนายกรัฐมนตรี 

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

5. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม 

6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

7. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ 

8. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงว่าการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 

9. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

10. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

11. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

12. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

13. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

14. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

15. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

16. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

ภูมิใจไทย 8 เก้าอี้ ได้แก่  

1. รองนายกรัฐมนตรี  

2. รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา 

3. รมว.กระทรวงพาณิชย์ 

4. รมว.กระทรวงคมนาคม 

5. รมว.กระทรวงวัฒนธรรม  

6. รมว.กระทรวงเกตรและสหกรณ์  

7. รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม  

8. รมช.กระทรวงสาธารณสุข 

พลังประชารัฐ 6 เก้าอี้ ได้แก่  

1. รองนายกรัฐมนตรี  

3. รมว.กระทรวงกลาโหม  

3. รมช.กระทรวงการคลัง 

4. รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

5. รมช.กระทรวงมหาดไทย  

6. รมว.กระทรวงศึกษาธิการ 

รวมไทยสร้างชาติ 4 เก้าอี้ 

1. รองนายกรัฐมนตรี  

2. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  

3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

ชาติไทยพัฒนา 1 เก้าอี้ 

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประชาชาติ 1 เก้าอี้ 

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

เสรีรวมไทย 1 เก้าอี้ 

1. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไท 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co