ศาลรัฐธรรมนูญ ยืดเวลา 30 วัน ให้ 'พิธา' แจงปมถือหุ้นไอทีวี รอบสอง

ศาลรัฐธรรมนูญ ยังไม่วินิจฉัย! ขยายเวลา 'พิธา' แจงปมถือหุ้นไอทีวี รอบสอง ออกไป 30 วัน พร้อมเลื่อนพิจารณา 'ก้าวไกล' หาเสียง ชู ม.112 ด้วย
ศาลรัฐธรรมนูญ ยืดเวลา 30 วัน ให้ 'พิธา' แจงปมถือหุ้นไอทีวี รอบสอง

ศาลรัฐธรรมนูญ มีการประชุมวันนี้ (23 ส.ค.66) กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่

โดยคำร้องดังกล่าว กกต. ผู้ร้อง ส่งคำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณี นายพิธา ผู้ถูกร้อง เป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อสารมวลชนใด 1 อยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (สส.)

เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้อง หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องว่างลงนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟังตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 115 วรรคหนึ่ง (2)

โดยผลการพิจารณาปรากฎว่า ระหว่างการพิจารณา ผู้ถูกร้องยื่นคำร้อง ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ครั้งที่ 2 ออกไปอีก 30 วันนับถัดจากวันครบกำหนดขยายระยะเวลาครั้งแรกแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตตามขอ

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังได้ คำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 กรณีนายธีรยุทธ สุวรรณเกษร (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ว่า การกระทำของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 1) และพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 2) ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ .. พ.ศ. เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่

โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว เห็นว่า ศาลได้อนุญาตให้ผู้ถูกร้องทั้งสองขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ครั้งที่ 2 ไว้ จึงให้เลื่อนการพิจารณาในนัดต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ศาลรัฐธรรมนูญ ยืดเวลา 30 วัน ให้ 'พิธา' แจงปมถือหุ้นไอทีวี รอบสอง
พิธา พ้อ ก้าวไกลไม่มีใครนอกจาก ประชาชน
ศาลรัฐธรรมนูญ ยืดเวลา 30 วัน ให้ 'พิธา' แจงปมถือหุ้นไอทีวี รอบสอง
ก้าวไกล ยืนยัน ไม่โหวตนายก จาก รัฐบาลผสมข้ามขั้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co