นายกฯเศรษฐา ประกาศยกเงินเดือน-เบี้ยประชุม เดือนที่ 2 ให้ 4 มูลนิธิ

นายกฯเศรษฐา เทหมดหน้าตัก ประกาศยกเงินเดือน-เบี้ยประชุม เดือนที่ 2 ให้ 4 มูลนิธิ ต่อยอดโอกาสเพื่อกลุ่มเปราะบางต่อเนื่อง
นายกฯเศรษฐา ประกาศยกเงินเดือน-เบี้ยประชุม เดือนที่ 2 ให้ 4 มูลนิธิ

'อีจัน' อนุโมทนาบุญ ภายหลัง นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า สืบเนื่องจากที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศส่งต่อเงินเดือน และเบี้ยประชุมของทุกเดือน ให้มูลนิธิต่างๆ ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง นั้น สำหรับเงินเดือนประจำตำแหน่ง และเบี้ยประชุมในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ได้คัดเลือกมูลนิธิเพิ่มเติมอีกจำนวน 4 แห่ง โดยมูลนิธิที่นายกรัฐมนตรีส่งต่อ คือ

1.มูลนิธิคนพิการไทย จำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบทุนในโครงการ "เป็นแขน-ขาให้ตากะยาย" โดยผลิตวีลแชร์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กพิการ คนพิการ และผู้สูงอายุทั่วประเทศ

2.มูลนิธิอิสรชน จำนวน 50,000 บาท ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินกิจกรรมกับผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะในประเทศไทย เพื่อดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือ การแบ่งปันอาหาร หรือมอบถุงปันสุขให้แก่คนด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ

3.มูลนิธิสายธารสุขใจ จำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบทุนในการซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง และจัดหาสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับผู้ชรา และคนยากไร้

4.มูลนิธิบ้านพระพร จำนวน 50,000 บาท เพื่อให้การช่วยเหลือ และเป็นทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนผู้พ้นโทษ และเด็กที่พ่อแม่อยู่ในเรือนจำ เพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

"นอกจากการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง นายกรัฐมนตรีและคณะของรัฐบาล ยังมีการลงพื้นที่เพิ่มเติมในหลายๆ พื้นที่ เช่น จังหวัดยโสธร จังหวัดอุดรธานี จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น โดยเข้าไปพบปะ พูดคุยกับประชาชนและองค์กรต่างๆ รับฟังปัญหาและความต้องการ เพื่อจะหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป" โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้เงินเดือนประจำตำแหน่ง และเบี้ยประชุม เดือนแรก ของนายกรัฐมนตรี ได้ประเดิมมอบให้มูลนิธิแรก คือ มูลนิธิเด็ก (FOUNDATION FOR CHILDREN)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

นายกฯเศรษฐา ประกาศยกเงินเดือน-เบี้ยประชุม เดือนที่ 2 ให้ 4 มูลนิธิ
เศรษฐา ประกาศ ยกเงินเดือนนายกฯ-เบี้ยประชุมทั้งหมด ให้มูลนิธิเด็กที่แรก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co