ป.ป.ช.เปิดคลังสมบัติ 3 สส. 'น้ำ จิราพร' พ้น ตำแหน่ง รวย 7.3 ล้านบาท

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดอีก! บัญชีทรัพย์สิน 3 สส. 'น้ำ จิราพร' สถานะโสด พ้นตำแหน่ง รวย 7.3 ล้านบาท ที่ดิน 7 แปลง 2.3 ล้านบาท
ป.ป.ช.เปิดคลังสมบัติ 3 สส. 'น้ำ จิราพร' พ้น ตำแหน่ง รวย 7.3 ล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณี สส.พ้นจากตำแหน่ง 3 ราย ระหว่างวันที่ 20 มี.ค.-11 เม.ย.66

คนแรก น.ส.จิราพร สินธุไพร พ้น สส.ร้อยเอ็ด เขต 5 พรรคเพื่อไทย แจ้งสถานะว่าโสด เป็นบุตรของ นายนิสิต สินธุไพร อดีตแกนนำ นปช. กับ นางเอมอร สินธุไพร อดีต สส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย

โดย น.ส.จิราพร แจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 7,331,131 บาท ได้แก่ เงินฝาก 40,369 บาท ที่ดิน 7 แปลง 2,309,250 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4 แห่ง 1,050,000 บาท ยานพาหนะ 2 คัน 3,638,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 293,512 บาท มีหนี้สิน 2,223,504 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี 138,976 บาท และหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 2,084,528 บาท แจ้งมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,445,220 บาท มีรายจ่ายรวม 353,460 บาท

น.ส.จิราพร สินธุไพร พ้น สส.ร้อยเอ็ด เขต 5 พรรคเพื่อไทย
น.ส.จิราพร สินธุไพร พ้น สส.ร้อยเอ็ด เขต 5 พรรคเพื่อไทย

ขณะที่ นายภูมิศิษฏ์ คงมี พ้น สส.พัทลุง เขต 1 พรรคภูมิใจไทย แจ้งสถานะหย่า เมื่อ 10 มี.ค. 2542 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 5,946,032 บาทได้แก่ เงินสด 42,000 บาท เงินฝาก 204,082 บาท ที่ดิน 7 แสนบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,636,050 บาท ในจำนวนนี้มีการรับเงินทำบุญจากงานศพมารดาด้วย 7.2 แสนบาท และมีรายจ่ายรวม 5.1 แสนบาท

2 สส.พรรคภูมิใจไทย
2 สส.พรรคภูมิใจไทย

ขณะที่ นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ พ้น สส.พัทลุง เขต 2 พรรคภูมิใจไทย แจ้งสถานะโสด เนื่องจากหย่าเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 63 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 2,978,885 บาท ได้แก่ เงินฝาก 177,024 บาท เงินลงทุน 506,700 บาท ที่ดิน 1,090,500 บาท ยานพาหนะ 5 แสนบาท สิทธิและสัมปทาน 544,660 บาท ทรัพย์สินอื่น 160,000 บาท มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 45,706 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ1,811,233 บาท มีรายจ่ายรวม 30,000 บาท

คลิปอีจันแนะนำ
เลขาฯ ก้าวไกล ตอบคำถาม เพื่อไทย – ก้าวไกล ยังจับมือกันได้ไหม ?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co