ก้าวไกล แถลงค้าน เกณฑ์ใหม่ เบี้ยผู้สูงอายุ ลั่น ทุกคนต้องได้บำนาญ

สส. ก้าวไกล รวมตัว แถลงค้าน เกณฑ์ใหม่ เบี้ยผู้สูงอายุ เตรียมยื่นร่างกฏหมาย ปรับเกณฑ์ ให้ทุกคนต้องได้ บำนาญถ้วนหน้า
ก้าวไกล แถลงค้าน เกณฑ์ใหม่ เบี้ยผู้สูงอายุ ลั่น ทุกคนต้องได้บำนาญ

นายเซีย จำปาทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล พร้อมกับ สส.พรรคก้าวไกล แถลงข่าว คัดค้านกรณีระเบียบกระทรวงมหาดไทยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แก้คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย ‘ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ’ ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนด ทางพรรคก้าวไกลเห็นว่า เป็นการย้อนกลับสู่ระบบ สวัสดิการสงเคราะห์ ที่ต้องยืนยันความจนก่อน ถึงจะได้รับความช่วยเหลือ แทนที่จะได้รับทันทีเหมือนตอนก่อนประกาศนี้ออกมา ซึ่งทางก้าวไกลมองว่าเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อย่างไม่น่าเกิดขึ้นในยุคนี้ ที่ทุกคนเท่าเทียมกัน

ปัญหาและข้อกังวลต่อกฎเกณฑ์จากระเบียบฉบับนี้ มีการประเมินกันว่าจะมีผู้สูงอายุที่หลุดออกจากระบบ ไม่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุประมาณ 6 ล้านคน เพราะที่ผ่านมาฐานข้อมูลของบัตรคนจนมีปัญหาความไม่เที่ยงตรง มีคนจนประมาณ 46% ที่ไม่ได้บัตร

นายเซียกล่าวเพิ่มว่า พรรคก้าวไกลเตรียมยื่น ร่าง พ.ร.บ.บำนาญถ้วนหน้า โดยมาตรา 5 ของร่างฉบับนี้ จะระบุให้บุคคลทุกคนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ต้องได้รับบำนาญแห่งชาติโดยไม่ตัดสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญตามกฎหมายอื่นหรือตามมติคณะรัฐมนตรี และจะต้องมีการกำหนดอัตราบำนาญแห่งชาติใหม่ทุก 3 ปี

โดยหลักเกณฑ์ที่จะยื่นนั้น ได้แก่

1.บำนาญถ้วนหน้า ที่จะกำหนดให้คนที่อายุ 60 ปี ได้รับบำนาญแห่งชาติ โดยไม่ตัดสิทธิประโยชน์ของคนที่ได้รับบำนาญอื่นๆ

2.กำหนดวงเงินบำนาญแห่งชาติใหม่ ทุกๆ 3 ปี

3.ได้รับบำนาญไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจน ที่กำหนดโดยสภาพัฒน์ฯ อยู่ที่ประมาณ 3,000 บาท โดยให้ทุกคนได้รับเท่ากัน ไม่ต้องพิสูจน์อะไร

พรรคก้าวไกลเห็นว่าการยื่นร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะเป็นก้าวแรกสู่สวัสดิการถ้วนหน้า และประเทศไทยจะเดินหน้าสู่รัฐสวัสดิการ ด้วยการมี Universal basic income ให้ทุกคนอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ต้องพิสูจน์ความจนอีกต่อไป

คลิปอีจันแนะนำ
พิธาถาม คุ้มแล้วเหรอ ตัดเบี้ยคนแก่ ?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co