'อนุทิน' รวยแบบตะโกน พ้น ส.ส. มีทรัพย์สิน 4.4 พันล้านบาท

'อนุทิน' รวยแบบตะโกน พ้น ส.ส. มีทรัพย์สิน 4.4 พันล้านบาท

'ป.ป.ช.' เปิดบัญชีทรัพย์สิน 'อนุทิน' พ้น ส.ส. มีทรัพย์สิน 4.4 พันล้านบาท เครื่องบิน 3 ลำ เรือ 2 ลำ รถยนต์ 2 คัน จ่ายค่าหย่า 50 ล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน นายอนุทิน ชาญวีรกูล กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พร้อมคู่สมรส วานนี้ (6 มิ.ย.66) พบว่า มีทรัพย์สิน 4,411,661,136.96 บาท มีหนี้สิน 15,110,298.50 บาท ดังนี้

นายอนุทิน มีทรัพย์สิน 4,372,173,094.97 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 13 บัญชี 1,184,955,902.41 บาท เงินลงทุน 721,127,308.59 บาท บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด 60,900 หน่วย บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด 3,000 หน่วย

สัญญาจัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นของรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ 4 ก.ย.62 สรุป ณ วันที่ 30 ธ.ค.65 จำนวน 164,590,285 หน่วย เงินให้กู้ยืม 159,901,401.24 บาท บมจ.ซิโน-ไทย ดีเวลล็อปเม้นท์, บจก.เพอร์เพชชวล พรสเพอริตี้, บมจ.ไทยสเปเชียล สตีล และ น.ส.ปราณี พิริยะมาสกุล

ที่ดิน 13 แปลง 34,602,250 บาท ต.นางแล อ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ 7 ไร่ 1 งาน ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 1 ไร่ 3 งาน ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 4 ไร่ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 4 ไร่ 4 งาน ต.บางเสาธง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 2 ไร่ ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2 ไร่ 2 งาน ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 1 ไร่ ต.คลองตันเหนือ อ.วัฒนา กทม. 72.3 ตารางวา โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง บ้านพักอาศัย ตึกแถว 4 ชั้น 1 หลัง 60,601,000 บาท

พรรคภูมิใจไทย

ยานพาหนะ รถยนต์ 2 คัน ยี่ห้อ ROLLS-ROYCE และ PORSCHE เรือยนต์ 2 ลำ ชื่อเรือ นัยน์ภัค 3 และ เศรณี เครื่องบิน 3 ลำ ได้แก่ เครื่องบิน Aircraft TBM 930SOCATA TMB 930 (TMB 700 N) เครื่องบิน CIRUS SR 22T เครื่องบิน Embraer Legacy 600 749,365,897.89 บาท สิทธิและสัมปทาน 1,251,579,334.84 บาท

ทรัพย์สินอื่น 210,040,000 บาท เช่น สร้อยข้อมือ 1 เส้น แหวน 4 วง นาฬิกา 24 เรือน พระ 24 องค์ เครื่องเบญจรงค์ 11 ตู้ รูปติดข้างฝา 8 ภาพ มีหนี้สิน เงินเบิกเกินบัญชี 215,424.16 บาท หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 14,376,730.36 บาท บจก.ซี.ที.เวนเจอร์ และ นางศศิธร ชาญวีรกูล (บันทึกข้อตกลงท้ายทะเบียนหย่า) วันที่ทำสัญญา 22 ม.ค.62 จำนวนเงินกู้ตามสัญญา 50 ล้านบาท ยอดหนี้คงเหลือ 10 ล้านบาท

คู่สมรสมีทรัพย์สิน 39,488,041.99 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 26 บัญชี 11,483,141.99 บาท ยานพาหนะ รถยนต์ยี่ห้อเบนซ์ C250 1 คัน 499,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 4,045,000 บาท

ทรัพย์สินอื่น 23,460,900 บาท เช่น นาฬิกา 7 เรือน กระเป๋า 21 ใบ แหวน 4 วง ต่างหู 4 คู่ ชุดเครื่องประดับ 8 ชุด สร้อยข้อมือ 1 เส้น เข็มขัด 1 เส้น เข็มกลัด 1 อัน ปืน 1 กระบอก มีหนี้สิน เงินเบิกเกินบัญชี 518,143.98 บาท

ยานพาหนะ รถยนต์ 2 คัน ยี่ห้อ ROLLS-ROYCE และ PORSCHE เรือยนต์ 2 ลำ ชื่อเรือ นัยน์ภัค 3 และ เศรณี เครื่องบิน 3 ลำ ได้แก่ เครื่องบิน Aircraft TBM 930SOCATA TMB 930 (TMB 700 N) เครื่องบิน CIRUS SR 22T เครื่องบิน Embraer Legacy 600 749,365,897.89 บาท สิทธิและสัมปทาน 1,251,579,334.84 บาท

ทรัพย์สินอื่น 210,040,000 บาท เช่น สร้อยข้อมือ 1 เส้น แหวน 4 วง นาฬิกา 24 เรือน พระ 24 องค์ เครื่องเบญจรงค์ 11 ตู้ รูปติดข้างฝา 8 ภาพ มีหนี้สิน เงินเบิกเกินบัญชี 215,424.16 บาท หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 14,376,730.36 บาท บจก.ซี.ที.เวนเจอร์ และ นางศศิธร ชาญวีรกูล (บันทึกข้อตกลงท้ายทะเบียนหย่า) วันที่ทำสัญญา 22 ม.ค.62 จำนวนเงินกู้ตามสัญญา 50 ล้านบาท ยอดหนี้คงเหลือ 10 ล้านบาท

คู่สมรสมีทรัพย์สิน 39,488,041.99 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 26 บัญชี 11,483,141.99 บาท ยานพาหนะ รถยนต์ยี่ห้อเบนซ์ C250 1 คัน 499,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 4,045,000 บาท

ทรัพย์สินอื่น 23,460,900 บาท เช่น นาฬิกา 7 เรือน กระเป๋า 21 ใบ แหวน 4 วง ต่างหู 4 คู่ ชุดเครื่องประดับ 8 ชุด สร้อยข้อมือ 1 เส้น เข็มขัด 1 เส้น เข็มกลัด 1 อัน ปืน 1 กระบอก มีหนี้สิน เงินเบิกเกินบัญชี 518,143.98 บาท

เฟซบุ๊ก Anutin Charnvirakul

ทั้งนี้ นายอนุทิน แจ้งสถานภาพ 'อยู่กินกันฉันสามีภริยา' กับ น.ส.วธนนนท์ ชื่อเดิมชื่อที่ 1 จิตรวดี ชื่อเดิมชื่อที่ 2 ณัฐมนต์ ชื่อเดิมชื่อที่ 3 สุภานัน นิรามิษ อายุ 39 ปี เจ้าของกิจการ 'ร้านจ่าจ้าคอฟฟี่' ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง

ขณะเดียวกัน แจ้งมีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 2 คน ได้แก่ น.ส.นัยน์ภัค ชาญวีรกูล อายุ 28 ปี และนายเศรณี ชาญวีรกูล อายุ 27 ปี สถานที่ทำงาน บริษัท ซี.ที.เวนเจอร์ จำกัด

ข้อมูลรายได้ต่อปีของ นายอนุทิน 2,290,040 บาท จากรายได้ประจำ เงินเดือน 1,949,040 บาท เบี้ยประชุม 341,000 บาท คู่สมรสแจ้งว่า มีรายได้อื่นๆ จากกิจการร้านจ่าจ้าคอฟฟี่ 839,520 บาท

ข้อมูลรายจ่ายประจำปีของนายอนุทินระบุว่า มีรายจ่ายอื่นๆ เป็น 'บันทึกข้อตกลงท้ายทะเบียนหย่า' จำนวน 300,000 บาท

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับบัญชีทรัพย์สินที่แจ้งเมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่ง ส.ส.ปี 62 ครั้งนั้น นายอนุทิน แจ้งมีทรัพย์สิน 4,248,828,812.03 บาท ไม่มีคู่สมรส เมื่อเทียบกับกรณีพ้นตำแหน่ง พบว่า นายอนุทิน มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 123,344,282.94 บาท และมีหนี้สินลดลง 35,662,915.50 บาท โดยรายการทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ อยู่ในบัญชีเงินฝาก เพิ่มขึ้นถึง 789 ล้านบาท

เฟซบุ๊ก Anutin Charnvirakul
'อนุทิน' รวยแบบตะโกน พ้น ส.ส. มีทรัพย์สิน 4.4 พันล้านบาท
เปิดบัญชี 'ครูโอ๊ะ' พ้น รมช.ศึกษาธิการ รวย 1.2 พันล้าน
'อนุทิน' รวยแบบตะโกน พ้น ส.ส. มีทรัพย์สิน 4.4 พันล้านบาท
ป.ป.ช.เปิดบัญชี 'ศักดิ์สยาม ชิดชอบ' รวย 110 ล้าน ปลอดหนี้

Related Stories

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co