บิ๊กรร. ร่วม ผู้ปกครอง - ครู ออกแถลงการณ์ คุณสมบัติ รมต.สธ. ที่ต้องการ

นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ คุณสมบัติ รมต.ศธ. คนต่อไป ที่ต้องการ
บิ๊กรร. ร่วม ผู้ปกครอง - ครู ออกแถลงการณ์ คุณสมบัติ รมต.สธ. ที่ต้องการ

หลังโผ ครม.เศรษฐา เริ่มออกมาเป็นรูปเป็นร่าง ก็เริ่มมีกระแสแสดงความคิดเห็นตามมา

ล่าสุด ด้านการศึกษาเริ่มเคลื่อนไหวแล้ว หลังจากมีชื่อ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ อาจนั่งเก้าอี้ รมว.ศธ. และ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล อาจเป็น รมช.ศธ.

โดย นายณรินทร์ ชำนาญดู นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

ได้เปิดเผย แถลงการณ์ คุณลักษณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) และรัฐมนตรีช่วยว่าการศธ.

ที่ออกร่วมกับ สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

โดยในแถลงการณ์ระบุว่า มีความประสงค์ ที่จะแสดงความคิดเห็นถึงความต้องการและความคาดหวังต่อคุณลักษณะของผู้ที่จะมากำหนด นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของ ศธ.

ซึ่งเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญ ในการกำหนดอนาคตของเยาวชน อนาคตของประเทศไทย จึงมีความเห็นร่วมกันว่ารัฐมนตรีว่าการศธ. ควรมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีความรู้มีประสบการณ์ ในด้านการบริหารการศึกษา

เข้าใจปัญหา และมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนในสังคมปัจจุบันในทุกระดับชั้นให้สอดคล้องต้องกัน

2. มีวิสัยทัศน์ ในการกำหนดนโยบาย แผนในการบริหารการศึกษาของประเทศไทย

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันนี้ การจัดการศึกษายังขาดความสอดคล้อง กล่าวคือ การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ในระดับอุดมศึกษา มีความแตกต่าง ไม่สอดคล้องต้องกัน ทำให้ผลิตผล ของเยาวชนในช่วงปลายไม่บรรลุผล เปรียบเหมือนการวิ่งผลัดไม้ที่ 4 ที่ไม่ประสบผลสำเร็จหรือผิดเพี้ยน ซึ่งถ้าปล่อยไปอย่างนี้ก็จะเกิดผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศชาติได้ในอนาคต

3. ผู้บริหาร ศธ. ควรมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับ เป็นตัวอย่าง ให้กับ บุคลากรของศธ. ทุกระดับชั้น อย่างแท้จริง

เพราะฉะนั้น ผู้บริหารระดับนโยบายของศธ. ควรเป็นบุคลากร ที่มีความพิเศษมากกว่ากระทรวงอื่นเพราะได้ชื่อว่าเป็นกระทรวงที่เป็น เบ้าหลอม เป็นแม่พิมพ์ของชาติ เพราะฉะนั้น คนที่จะเป็นตัวอย่างคนแรกเลยก็คือรัฐมนตรีว่าการศธ.และรัฐมนตรีช่วยว่าการศธ.จะต้องมีทั้ง ภูมิรู้ ภูมิธรรมและภูมิฐาน

4.ควรมีการเตรียมการในการลดภาระงานของครูในยุคปัจจุบัน

ตามที่ครูทุกคนทุกระดับชั้นเรียกร้อง อยากทำงานตามอุดมการณ์ที่คาดหวังอยากทำหน้าที่ครูสอนนักเรียนให้เต็มความสามารถ แต่ในความเป็นจริงกลับต้องทำหน้าที่อื่นๆซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับหน้าที่ครูอีกมากมาย ซึ่งเกิดจากการสั่งการโดยหน่วยงานต่างๆทั้งของ ศธ.เอง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้มอบหมายงานให้กับสถานศึกษา นับร้อยโครงการและนับวันจะมากขึ้นเรื่อย ๆ

5.สร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกระดับชั้น เพื่อให้เกิดกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน

6.ดำเนินการพัฒนาคุณภาพ

ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยทันต่อเหตุการณ์

โดยท้ายแถลงการณ์ ระบุว่า แถลงการณ์นี้เป็นไปด้วยความปรารถนาดีต่อคุณภาพการศึกษาและห่วงใยอนาคตของเยาวชนนำเสนอต่อผู้มีอำนาจทุกท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ได้มีความมุ่งหมายด้านการเมืองอย่างใดทั้งสิ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co