สวนดุสิตโพล เปิดผลสำรวจ ประชาชนเกินครึ่ง ขอด่วน ครม.เศรษฐา ขึ้นค่าจ้าง

เปิดผลสำรวจ สวนดุสิตโพล พบประชาชนเกินครึ่ง ขอด่วน ‘ครม.เศรษฐา’ ขึ้นค่าจ้าง-เงินเดือน ลดค่าน้ำมัน ค่าก๊าซหุงต้ม ค่าไฟ

หลังจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 11 ก.ย.66 โดยระบุว่า มี 5 นโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลจะดำเนินการทันที คือ 1.การเติมเงิน 10,000 บาทผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล 2.การแก้ปัญหาหนี้สินภาคการเกษตร ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน 3.การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ประชาชน 4.การผลักดันรายได้จากการท่องเที่ยว และ 5.การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

‘สวนดุสิตโพล’ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงทำผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง 5 นโยบายเร่งด่วนรัฐบาลเศรษฐา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,358 คน สำรวจระหว่างวันที่ 18-25 ก.ย.66 พบว่า นโยบายที่ควรดำเนินการเร่งด่วนที่สุด คือ นโยบายการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (ค่าน้ำมัน ค่าก๊าซหุงต้ม ค่าไฟฟ้า) ร้อยละ 86 รองลงมา คือ นโยบายการแก้ปัญหาหนี้สินภาคการเกษตร ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ร้อยละ 72.69

โดยนโยบายที่คาดว่าน่าจะทำได้สำเร็จมากที่สุด คือ นโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท ร้อยละ 63.68 ถัดมาคือ นโยบายการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ร้อยละ 62.46 โดยสิ่งที่ประชาชนอยากให้เร่งดำเนินการเพิ่มเติมมากที่สุด คือ การขึ้นเงินเดือน ขึ้นค่าแรง ร้อยละ 52.03 รองลงมาคือการปราบปรามการทุจริต การรับสินบน ร้อยละ 47.38

รัฐบาลเร่งเดินหน้าทำงานแก้ปัญหาเก่าและสร้างผลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการลดราคาน้ำมันและค่าไฟ เงินดิจิทัล ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ กัญชา (ไม่) เสรี ฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถาน ซึ่งจากผลสำรวจสะท้อนว่า

ประชาชนอยากให้เร่งดำเนินการเกี่ยวกับการลดค่าครองชีพ ขึ้นค่าแรง ขึ้นเงินเดือน แก้ปัญหาหนี้สิน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง จึงเป็นความท้าทายของรัฐบาลที่ต้องสร้างผลงานให้ตรงกับความต้องการโดยเร็วเนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลในระยะยาว

คลิปอีจันแนะนำ
น้าโย่ง ฉ่อยสด ทวงเงินค่าตัว!