พระร่วมแบ่งปัน แจกอาหาร หน้ากากอนามัย พร้อมให้สติ

พระสงฆ์แจกอาหาร หน้ากากอนามัย ให้กับชาวบ้านถึงหน้าบ้าน ในช่วงโควิด-19
พระร่วมแบ่งปัน แจกอาหาร หน้ากากอนามัย พร้อมให้สติ

ที่จังหวัดพิจิตรพระสงฆ์ปฏิบัติตามแนวทางดำริสมเด็จพระสังฆราช แจกอาหาร หน้ากากผ้า ให้ผู้สูงอายุ คนพิการและเด็ก พร้อมให้ธรรมะเป็นกำลังใจในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 การออกเยี่ยมเยือนปฏิบัติโดยระวังรอบครอบ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ช่วงที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตหนักจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น หลายพื้นที่ต่างประสบปัญหาความขาดแคลน ทางด้านจังหวัดพิจิตรก็ประสบปัญหาเดียวกันนี้ไม่ต่างกับพื้นที่อื่น
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ซึ่งการสร้างขวัญกำลังใจให้กันในสภาวะเช่นนี้ถือว่าสำคัญ ทางด้านพระครูศรีรัตนวิเชียร ดร.เจ้าอาวาสวัดท่าบัวทอง เจ้าคณะตำบลวังจิก ไม่นิ่งนอนใจ ออกเยี่ยมเยือนพุทธศาสนิกชนบริเวณรอบวัด พร้อมกับคณะกรรมการวัด 1 ถึง 2 คน โดยจะเน้นเยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็ก เพื่อให้กำลังกาย โดยการแจกอาหารกล่องจากแม่ครัวจิตอาสา หน้ากากผ้า และให้กำลังใจกับประชาชนที่ต้องอยู่กับบ้านเพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยวิธีการจะเยี่ยมเยือนเน้นที่จำเป็น บ้านที่มีผู้สูงอายุ และคนพิการ หวังให้มีสติและมีพลังกายพลังใจในการฝ่าวิกฤติจากไวรัสที่เกิดขึ้น
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
โดยการออกเยี่ยมเยือนประชาชนของพระครูศรีรัตนวิเชียรในครั้งนี้ ได้ต่อยอดจากพระดำริของเจ้าพระคุณพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ที่ทรงดำริให้คณะสงฆ์สงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งการออกเยี่ยมเยือน แจกจ่ายอาหาร หน้ากากผ้า ให้กำลังใจ จะปฏิบัติโดยระวังรอบครอบ ไม่ให้มีการรวมตัว เพื่อไม่ได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเพิ่มเติม
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
อีจัน
www.ejan.co