แรงงานข้ามชาติ กับปัญหาการ ลักลอบเข้าประเทศไทย อย่างผิดกฎหมาย

แรงงานข้ามชาติ กับปัญหาการ ลักลอบเข้าประเทศไทย อย่างผิดกฎหมาย

เส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ... แรงงานข้ามชาติ กับ สิทธิที่ถูกปิดกั้น เมื่อลักลอบเข้าประเทศไทย อย่างผิดกฎหมาย

ปัจจุบัน เราจะพบว่า มีแรงงานที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมากมาย ซึ่งนั่นเป็นเพราะว่า ในประเทศไทย มีความต้องการในการจ้างงานในบางอาชีพ เช่น กลุ่มที่เป็นก่อสร้าง และกลุ่มประมง ซึ่งการที่ประเทศไทย มีความต้องการในการจ้างงานแรงงานต่างชาติ นั่นหมายความว่า เราต้องการเขามาเป็นกำลัง แรงงานสำคัญในการทำงาน ในประเทศไทย นั่นเอง

ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้ เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การเข้ามาของแรงงานต่างชาติ มีทั้งที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมาย และผิดกฎหมาย
อีจัน ได้มีโอกาส สัมภาษณ์ นายวสุรัตน์ หอมสุด เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส มูลนิธิรักษ์ไทย เกี่ยวกับการเข้ามาทำงานในประเทศไทยของแรงงานต่างชาติ รวมถึงการจัดสวัสดิการสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติ โดยนายวสุรัตน์ เผยว่า...
ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีทั้งแรงงานที่เข้าอย่างถูกกฎหมาย และผิดกฎหมาย ซึ่งคนที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมาย ก็จะมีเอกสาร มีใบอนุญาตทำงาน กลุ่มนี้ก็จะถือว่าได้เข้าสู่ระบบของรัฐบาล นึกภาพง่ายๆ ก็จะคล้ายๆ กับแรงงานไทยที่เป็นแรงงานในระบบกับแรงงานนอกระบบ ถ้าเป็นแรงงานในระบบจะมีสิทธิ์มากมาย อาทิ ประกันสังคม เป็นต้น
ซึ่งในภาคอุตสาหกรรมของแรงงานข้ามชาติ แรงานข้ามชาติที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายจะมีหลักประกันสุขภาพ สามารถเข้ารับสิทธิในการรักษาอย่างถูกต้องและปลอดภัย
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
แต่ถ้าหากเป็นแรงงานที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมาย เมื่อมีการจ้างงานจากนายจ้าง ก็จะทำให้เข้าถึงบริการต่างๆ ของรัฐบาล ไม่ได้ ซึ่งมีแรงงานข้ามชาติอีกหลายคน ที่ยังไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองประกันสุขภาพ ทั้งจากกระทรวงสรารณสุข และจากประกันสังคม เนื่องจากแรงงานข้ามชาติเหล่านั้นเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรืออาจจะรอดำเนินการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจากจะไม่ได้รับสวัสดิการแล้ว ยังเสี่ยงถูกตำรวจจับและผลักดันกลับประเทศด้วย
ภาพจากอีจัน
แรงงานเหล่านั้น เข้ามาในประเทศไทยโดยวิธีใด
-แรงงานที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมาย
ก็จะมีระบบที่เป็น MOU ระหว่างประเทศ ถ้านายจ้างในประเทศไทย ต้องการแรงงานมาเป็นกำลังการผลิต นายจ้างในประเทศไทยก็จะแจ้งไปยังภาครัฐของไทย ซึ่งในส่วนนี้ ก็เป็นในส่วนของกรมจัดหางาน จากนั้นกรมจัดหางานก็จะมีการติดต่อกับบริษัทนำเข้าแรงงานต่างๆ ซึ่งเมื่อนำแรงงานเข้ามาในประเทศ ก็จะผ่านด่านใหญ่ๆ ในประเทศไทย เช่น ด่านแม่สาย ด่านแม่สอด เมื่อมาถึงก็จะต้องมาที่ศูนย์แรกรับ เพื่ออบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ในประเทศไทย
-แรงงานที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมาย
เข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ ซึ่งกลุ่มนี้ ที่เลือกเข้าอย่างผิดกฎหมายเนื่องจาก การเข้าประเทศไทยแบบถูกกฎหมายนั้น จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องเอกสาร วีซ่า ค่าตรวจสุขภาพ รวมถึงต้องมีการซื้อประกันสุขภาพด้วย ซึ่งรวมๆ แล้ว ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีกำลังทรัพย์ที่มากพอ
ภาพจากอีจัน
“แนวคิดเรื่อวของการควบคุมยังไงไม่ให้แรงงานเข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมาย เป็นเรื่องยาก มันควรจะคิดกลับกัน ทำยังไงให้เขาเข้ามาถูกกฎหมาย แล้วเข้ามาง่าย เหมือนกับว่าเป็นประตูที่เราจะเปิดให้เขาเข้ามาให้มันง่ายขึ้น หมายถึงการลดขั้นตอนความยุ่งยากลง ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แรงงานเข้ามาอย่างผิดกฎหมายน้อยลง และเข้ามาอย่างถูกกฎหมายมากขึ้น” นายวสุรัตน์ กล่าว
ส่วนการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในเมียนมา เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีการลักลอบเข้ามาในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายหรือไม่นั้น นายวสุรัตน์ เผยว่า ถ้ามีลักลอบเข้ามา ก็อาจจะยากต่อการควบคุม
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co