ประกวดครั้งแรก งานนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์หลังกำแพง กรมราชทัณฑ์

ราชทัณฑ์จัดงานใหญ่ จัดประกวดนวัตกรรมการพัฒนางานราชทัณฑ์ประจำปี 2566 (DOC INNOVATION AWARDS 2023) จัดขึ้นประกวดเป็นครั้งแรก งานนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์หลังกำแพงสู่สังคม
ประกวดครั้งแรก งานนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์หลังกำแพง กรมราชทัณฑ์

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 กรมราชทัณฑ์ จัดประกวดนวัตกรรมการพัฒนางานราชทัณฑ์ ประจำปี 2566  ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2566 ณ ชั้น 4 โซน D ศูนย์การค้า MBK Cente ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอายุตม์ สินธพพันธ์ุ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธี  โดยมี คณะรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ รวมถึงนายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ผู้ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่จัดงาน ร่วมพิธีเปิดงาน

ในงาน จะมีนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมพัฒนางานราชทัณฑ์ จากเรือนจำทัณฑสถานทั่วประเทศ และหน่วยงานสังกัดส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 3 ประเภท แบ่งเป็น ประเภทสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 15 นวัตกรรม ประเภทการบริการ จำนวน 10 นวัตกรรม ประเภทสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 นวัตกรรมรวมทั้งสิ้น 31 นวัตกรรม

ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาองค์กร อาทิเช่น คุณธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม สำนักงาน การวิจัยแห่งชาติ และคุณเขมสรณ์ หนูขาว ผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี ร่วมพิจารณาตัดสิน โดยผลงาน ที่ได้รับคะแนนสูงสุดประเภทละ 3 รางวัล  จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ นอกจากนี้ภายในงานมีการแสดงดนตรีโฟล์คซองจากวง Blackwall ซึ่งเป็นอดีตผู้ต้องขัง และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยจากทัณฑสถานหญิงกลาง รวมถึงมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลงานฝีมือการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังจาก “ร้านวันสุข” และเรือนจำทัณฑสถานหลายแห่ง ที่มีคุณภาพ เอกลักษณ์ ความสวยงาม

นายอายุตม์ สินธพพันธ์ุ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า การจัดประกวดนวัตกรรม ในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกกับการนำผลงานนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์หลังกำแพงมานำเสนอสู่สังคม

ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ได้คิดค้นพัฒนา นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่พบเจอหรือคาดว่าจะพบเจอ รวมถึงปรับปรุง พัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

นายอายุตม์ ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมราชทัณฑ์ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านเพื่อให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ด้านการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง แบบมืออาชีพ มีการบูรณาการ กำหนดมาตรฐาน และคิดค้นพัฒนานวัตกรรม อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแก้ไข พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ป้องกันการกลับมากระทำผิดซ้ำ และเป็นการคืนคนดีสู่สังคมต่อไป

นายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  เผยว่า ทางศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งทีได้ เป็นส่วนช่วยเผยแพร่ แนวคิด นวัตกรรมดีๆ ของบุคลากรกรมราชทัณฑ์ รวมถึงผู้ต้องขังจากหลังกำแพง มานำเสนอสู่สังคม ซึ่งทางศูนย์การค้าฯ พร้อมเป็นพื้นที่ สร้างความภาคภูมิใจให้เหล่านักคิด นักพัฒนาผ่านการสนับสนุนการแสดงผลงานและนิทรรศการดีๆ ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในงานนี้ที่มีพื้นที่แสดงสินค้าฝีมือการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง รวมถึงการแสดงสนุกๆ จากอตีตผู้ต้องขังตลอดทั้งวัน  เชื่อว่านอกจากลูกค้าจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปสินค้าคุณภาพและมีเอกลักษณ์แล้ว ยังเป็นการให้กำลังใจ  พร้อมเปิดมุมมองใหม่ๆ ที่มีต่อของผู้ที่อยู่หลังกำแพงได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co