ออมสินฉลองครบ 111 ปี รับดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน เต็มๆ ไม่เสียภาษี 

สายออมเงินห้ามพลาด กับโปรโมชั่นเด็ด ฉลองครบ 111 ปี ของธนาคารออมสิน รับดอกเบี้ยเต็มๆ ไม่ต้องเสียภาษี กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน รับดอกเบี้ยสูง 1.61% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.89% ต่อปี) 

เงื่อนไขการฝาก 

  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท 
  • บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป 
  • นิติบุคคลทุกประเภท 
  • บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด 

สายออมเงินระยะสั้น-ระยะยาว ฝากได้เลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1-30 เม.ย. 67 

รายละเอียดเพิ่มเติม > https://shorturl.asia/7ogB9 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด 

#ใช้เป็นเท่ากับออม #ธนาคารออมสินร่วมส่งเสริมการออม 

#GSBsocialbank #GSBsociety