ชวนเที่ยวงาน มาแต่ตรัง Trang Renown 22-26 พฤศจิกายน นี้

ชวนเที่ยวงานเทศกาลท่องเที่ยวสร้างสรรค์ “มาแต่ตรัง Trang Renown” ทำความรู้จักเมืองตรังจากสำนวนที่รู้จักกันในอดีต จนถึงปัจจุบันว่าที่เมืองตรังมีอะไรมากกว่าที่ทุกคนคิด

มาแต่ตรัง…Trang Renown ชวนเที่ยวงาน เทศกาลท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ที่จะชวนทุกคนมาทำความรู้จักเมืองตรัง พามองย้อนจากสำนวนที่รู้จักกันในอดีต จนถึงปัจจุบันที่เมืองตรังมีอะไรมากกว่าที่ทุกคนคิด  

เทศกาลท่องเที่ยวสร้างสรรค์ “มาแต่ตรัง Trang Renown” คือเทศกาลที่มุ่งพัฒนาสินทรัพย์เดิมของเมืองตรังทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อาหาร สถาปัตยกรรม และผู้คน ที่มีพื้นที่ธรรมชาติกลางเมืองที่ถูกหลงลืมอย่างคลองห้วยยาง ย่านเมืองเก่าทับเที่ยง เป็นพื้นที่หัวใจสำคัญที่จะกระตุ้นเมืองเก่าตรัง ภายใต้โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้โครงการยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามัน (Premium Tourism Andaman) ดำเนินการโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดและความร่วมมือจากภาคประชาสังคมและภาคเอกชน มีกิจกรรมสำคัญ 3 ด้าน ดังนี้ 

Renowned Place – พื้นที่สร้างสรรค์โดดเด่นในมุมใหม่ 

  • งานออกแบบแสงสีในพื้นที่แลนด์มาร์คสำคัญของย่านเมืองเก่าทับเที่ยง อาทิ คริสตจักรตรัง โรงหนังเก่าเพชรรามา มูลนิธิกุศลสถานตรัง และคลองห้วยยาง 

  • พื้นที่นั่งเล่นสร้างสรรค์ (Pocket park) ตลอดริมคลองห้วยยาง 

  • เส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่า (Old town Tour) ร่วมเยี่ยมชมสถานที่สำคัญและสถาปัตยกรรมโดดเด่นในย่านเมืองเก่าทับเที่ยง 

Renowned People – ไอเดียของศิลปินและนักสร้างสรรค์ที่จะมาแต่งแต้มสีสันให้เมืองตรัง 

  • พื้นที่สร้างสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Creative space) ณ ตรังชาตะ และโรงหนังเพชรรามา 

  • นิทรรศการและศิลปะจัดวาง (Exhibition & Art installation) ที่จะสะท้อนแนวคิดของนักสร้างสรรค์ที่มีต่อย่านเมืองเก่าทับเที่ยง 

Renowned Local Product and Service – ยกระดับสินค้าและบริการสร้างสรรค์เมืองตรัง 

  • ตลาดจำหน่ายอาหาร งานสร้างสรรค์และผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น (Creative market) 

เทศกาลท่องเที่ยวสร้างสรรค์ “มาแต่ตรัง Trang Renown” จะจัดขึ้นในวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2566  ณ เมืองเก่าทับเที่ยง ชวนทุกท่านมาพบกับพลังของคนสร้างสรรค์ที่ร่วมกันสรรค์สร้างเมืองเก่าตรังให้มีชีวิตชีวา และชวนรู้จักเมืองเก่าตรังในมุมมองใหม่ๆ ไม่เหมือนเดิม 

#มาแต่ตรัง #TrangRenown #CreativeTrang #CreativeCity