กลุ่มสภาศิลปินส่งเสริมพุทธศาสนาฯ ยื่นหนังสือขอให้"ย้ายครูกายแก้ว"

กลุ่มสภาศิลปินส่งเสริมพุทธศาสนาฯ เตรียมยื่นหนังสือขอให้ย้าย“ครูกายแก้ว” ออกจากพื้นที่ ชี้ ไม่เป็นสิริมงคล หวั่นประชาชนหวาดกลัว-เสียขวัญ
กลุ่มสภาศิลปินส่งเสริมพุทธศาสนาฯ ยื่นหนังสือขอให้"ย้ายครูกายแก้ว"

 ยื่นหนังสือขอให้เร่ง"ย้ายครูกายแก้ว"

กระแสครูกายแก้วฟีเวอร์ ทั้งเรื่องการบูชายัญ ทั้งความเห็นต่างของผู้คน

ล่าสุดวันนี้(17 ส.ค. 2566 ) มีกลุ่มสภาศิลปินส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือ ระบุว่า ตัวแทนกลุ่มพุทธศาสนิกชน พระเถระ-ศิลปีน-ยุคคลในสังคม ยื่นหนังสือให้ผู้บริหารโรงแรมไนท์บาร์ซ่า กทม.พิจารณาย้ายรูปปั้น (กายแก้ว) ออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดในการที่ โรงแรมไนท์บาร์ซ่า ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. ได้นำรูปปั้นที่มีลักษณะแปลกประหลาด และส่อไปในทางน่ากลัว มาตั้งมีชื่อว่ากายแก้วให้คนได้สักการะขอพรที่ดูเป็นเรื่องผิดกาลเทศะทางพระพุทธศาสนา ,เทววิทยา,ทางผู้รู้ทางพระพุทธศาสนา และ โหราศาสตร์

ซึ่งตอนนี้ ชาวโซเชียลได้ออกมาถูกถึงอย่างมาก มีทั้งที่ศรัทธา และไม่เห็นควร เรื่องนี้ทาง ซึ่งใจความในหนังสือฉบับนี้มีว่าในการที่ โรงแรมไนท์บาร์ซ่ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. ได้นำ รูปปั้น ที่มีลักษณะแปลกประหลาด และส่อไปในทางน่ากลัว มา ตั้ง(มีชื่อว่ากายแก้ว) ให้คนได้สักการะขอพร ที่ดูเป็นเรื่องผิดกาละเทสะทางพระพุทธศาสนาและเทววิทยา และทางผู้รู้ทางพระพุทธศาสนา และ ไหราศาสตร์ หลายคน ในไซเชียล ได้ออกมาวิพากษ์ วิจารณ์ ในทางที่ไม่ควร อย่างยิ่ง ตามหลักความเชื่อ ทั้งทางพระพุทธศาสนา และทางเทววิทยา ซึ่ง นำมาให้เกิดความเสียขวัญ กำลังใจ ของประชาชนในเขต กทม. และในพืนที่ 

ใกล้เคียง ด้วยมีความเชื่อส่วนใหญ่ว่า จะไม่เป็นสิ ริมงคล และทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่ดี ต่อ การดำรงชีวิตอยู่ สืบต่อไป อีกทั้งยังเป็นทางเผยแพร่ความเชื่อ ที่ผิด (มิจฤาทิฐิ ในทางพระพุทธศาสนา ที่ได้กล่าวไว้ว่า การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นอุดมงคล ถึงแม่จะ 

เป็นความเชื่อสิทธิ์ส่วนบุคคล และเป็นสิทธิ์ของเอกชนก็ตาม แต่เมื่อเกิดการเผยแพร่ในทางที่ไม่ดีไม่งามไม่เป็นสิริมงคล อย่างกว้างขวางและมีการน้ำมาตั้งในทงสัญจรไปมาได้พบได้เห็นได้ชัดเจน อาจทำให้เกิดความวิตก กังวล และความหวาดกลัวเกิดขึ้นแก่ต่อขวัญและกำลังใจ ของ ประชาชนจำนวนมากได้ทางสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนา-ฯ ในฐานะหน่วยเผยแพร่อธรรม ในความอุปถัมภ์กรมการศาสนาฯ ได้รับการร้องเรียน และความคิดเห็นต่างๆนาน จากพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ทั้งศิลปีน และบุคคลในสังคม ในทิศทางของ ความไม่เป็นสิริมงคล ซึ่งทางหลักพระพุทธศาสนา กายแก้ว คือกายบริสุทธิ์สูงสุด เป็นอาทิสมานกายของพระพุทธเจ้า พระปัจเอกพุทธเจ้า 

และพระอรหันต์ที่นิพพานแล้ว จะปรากฎเป็นกายแก้วใสประกายพฤกษ์ แม้เทวดา และพรหม ก็ยังไม่มีกายเป็นแก้ว แต่เป็นกายทิพย์ดังนั้น การใช้ นามกายแก้ว เสมือนว่า รูปปั้นดังกล่าวได้สำเร็จธรรมขันสูง จนมีกายเป็นแก้วใส ดังนั้น เพื่อความสบายใจ และขวัญ 

กำลังใจ ของพุทธศาสนิกชนและประชาชน ในเขต กรุงเทพมหานคร ทางผู้แทนคณะกรรมการสภาศิลปีนส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ และองค์กรเครือข่าย ชาวพุทธ อันประกอบไปด้วย พระสงฆ์- ศิลปีน- บุคคลในสังคมวิชาการ จะรวมตัวกัน ไปยื่นหนังสือ 

เสนอแนะ และร้องเรียน พิจารณา แก่ ผู้บริหารโรงแรมไนท์บาร์ซ่า ถนนรัชดา-ภิเษก ในการ ยุติ การให้สักการะ และ นำรูปปั้นนี้ออกจากพื้นที่ เพื่อความสบายใจ และเป็นขวัญกำลังใจ ของประชาชนต่อไป โดยจะรวมตัวกัน อ่านแถลงการณ์ และ ยื่นหนังสือต่อผู้บริหารโรงแรมในท์บาร์ช่า ถนนรัชดา 

หลังอ่านชาวโซเชียลว่าไงค่ะ ความย้ายหรือไม่ย้าย? 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co