เจ้าของร้านควรรู้! ห้ามใช้ เตาแก๊สกระป๋อง บนโต๊ะลูกค้า ฝ่าฝืนโดนปรับ!

เจ้าของร้านอาหารฟังทางนี้ รู้หรือยัง ว่าห้ามใช้ เตาแก๊สกระป๋อง บนโต๊ะของลูกค้า ร้านใดฝ่าฝืน ปรับ 5 หมื่นบาท!!!

ในสื่อสังคมออนไลน์มีการแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นเรื่องห้ามร้านบุฟเฟต์ใช้เตาแก๊สกระป๋องบนโต๊ะอาหาร จนเกิดข้อสงสัยว่า เรื่องนี้จริงหรือไม่?

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.66 ที่ผ่านมา เพจ Anti-Fake News Center Thailand ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม โพสต์ถึงกรณีห้ามร้านบุฟเฟต์ใช้เตาแก๊สกระป๋องบนโต๊ะอาหาร หากฝ่าฝืนผิดกฎหมาย

ทางเพจ Anti-Fake News Center Thailand ตรวจสอบแล้ว และยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริง!

โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 และบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2561 ในเรื่องการควบคุมสุขลักษณะสถานที่ขาย ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการปรุงอาหารบนโต๊ะหรือที่รับประทานอาหาร

หากสถานประกอบการที่จำหน่ายอาหารฝ่าฝืนกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 6 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

อีกทั้ง กฎหมายท้องถิ่นได้ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2545 ห้ามใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงในการทำ ประกอบ ปรุงอาหารบนโต๊ะรับประทานอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร

หากสถานประกอบการที่จำหน่ายอาหารฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 40 (6) ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 25,000 บาท

ในส่วนของการนำเตาแก๊สกระป๋องมาใช้ในบ้าน ผู้ใช้ต้องมีความระมัดระวัง ไม่ควรใช้งานต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน เพราะอาจเกิดความเสี่ยงที่จะทำให้กระป๋องแก๊สเกิดการระเบิดได้

คลิปอีจันแนะนำ
นาทีปิดล้อม รวบมือยิง ดาบ ตร.เปรม ดับ!