ผาแดงภูสิงห์ จ.กาฬสินธุ์ Unseen ใหม่ ที่ยังสมบูรณ์

พาชม Unseen ใหม่ ที่ยังเขียวขจี ใน จ.กาฬสินธุ์ ผาแดงภูสิงห์ และพร้อมสุสานหอยยุคโบราณ ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์

พาชม Unseen ใหม่ ที่ยังเขียวขจี ใน จ.กาฬสินธุ์ ผาแดงภูสิงห์ และพร้อมสุสานหอยยุคโบราณ ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์

พาชม Unseen ใหม่ ที่ยังเขียวขจี ใน จ.กาฬสินธุ์ ผาแดงภูสิงห์ และพร้อมสุสานหอยยุคโบราณ ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์

ตลอดสองฝั่งข้างทางในการเยี่ยมชม มีต้นไม้หายาก ขนาดใหญ่จำนวนมาก อาทิ ต้นเปือย ต้นกะบก ตลอดระยะทาง 3 กม. ซึ่งใช้เวลาเดินประมาณ 50 นาที จะถึงจุดแรก บริเวณหน้าผาที่สามารถแวะชมวิวที่สวยงามอย่างมาก มองเห็นทั้งเขื่อนลำปาว และหมู่บ้านในเขตตำบลสหัสขันธ์ ซึ่งจุดนี้สามารถถ่ายภาพ และพักผ่อนได้ จากนั้นเดินลัดเลาะลงไปบริเวณหน้าผา ก็จะพบผาแดงซึ่งมีลักษณะเป็นหินทรายสีแดงเรียเป็นชั้น ๆ มีร่องรอยของการกัดเซาะของน้ำทำให้เกิดชั้นหินที่สวยงามอย่างมาก ซึ่งได้นำโดรนขึ้นบินพบว่าจุดนี้มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน บริเวณหลังเขาภูสิงห์ฝั่งตำบลสหัสขันธ์ บริเวณผาเป็นสีแดงส้มที่เห็นเด่นชัดมาก

นอกจากนี้บริเวณจุดชมวิวยังมองเห็นภูเขาอีก 4 ลูก ที่ประกอบด้วย ภูกุ้มข้าว แหล่งพบฟอสซิลไดโนเสาร์, ภูค่าว ที่ประดิษฐานพระพุทธไสยยาสน์ตะแคงซ้าย, ภูเป้ง ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอสหัสขันธ์, และภูปอ ที่คาบเกี่ยวระหว่าง อ.เมืองกาฬสินธุ์ และอำเภอสหัสขันธ์ ซึ่งภูสิงห์ถือเป็นแลนด์มาร์กของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวไหว้พระและร่วมงานประเพณีมากกว่า 3-4 แสนคนต่อปี