🎬 คลิปบันเทิง : ไผ่หลิว มิสแกรนด์นครพนม เผยความรู้สึกหลังยอดเกินเป้า

ไผ่หลิว #มิสแกรนด์นครพนม เผยความรู้สึกหลังทำยอด 7 แสนแตก! คว้าตั๋วไปเวียดนามได้สำเร็จ

ไผ่หลิว #มิสแกรนด์นครพนม เผยความรู้สึกหลังทำยอด 7 แสนแตก! คว้าตั๋วไปเวียดนามได้สำเร็จ