🎬 อนุโมทนา น้องใบบุญ บวชเณร

ชื่นใจหน่อเนื้อนาบุญพระพุทธศาสนา น้องใบบุญ บวชสามเณรแล้วครับ
อนุโมทนาสาธุกับเณรใบบุญ และครอบครัวด้วยนะคะ