🎬 แม่เจ็บปวด! ลูกมีชีวิต ได้แค่ 4 ขวบ

พ่อแม่ดูให้จบ! แค่ลูกไม่กินนม ท้องผูก ตอน 2 ขวบ คือสัญญาณเจ็บปวด กลายเป็นมะเร็ง ที่คาดไม่ถึง