🎬 เจ้าของรถช็อก เจอมนุษย์ป้า เนียนขึ้นไปนั่งบนรถ

เจอแบบนี้ ต้องทำยังไง? เจ้าของรถช็อก เจอมนุษย์ป้า ขึ้นไปนั่งบนรถ บอกให้ลง ก็ไม่ยอมลง จนต้องอ้อนวอน