🎬 ครูอพยพเด็กๆ ออกจากโรงเรียน เพราะ ควันโขมงจากไร่อ้อย

เห็นคลิปแล้วสงสารเด็ก เหตุนี้เกิดที่ลพบุรี ครูเร่งอพยพเด็กๆออกจากโรงเรียน เพราะ ควันโขมงจากไร่อ้อย ชื่นชมคุณครูครับ มีสติ พาเด็กออกมาได้ทุกคน