🎬 เจ้าของร้านรับผิด หวังดีกับลูกน้อง อยากให้มีเงินเก็บ ?

เจ้าของร้านหมูกระทะ รับผิด ตีลูกน้องเพราะ ลูกน้องยินยอม ไม่อยากหักเงิน อยากให้มีเงินเก็บ ?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง