🎬 R.I.P. มินจู เหยื่อ ความรักที่โหดเหี้ยม

“มินจู” แมวแสนซื่อ ถูกโยนจากตึก 21 ชั้น กลายเป็นเหยื่อของความรัก ที่ไม่เข้าใจกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง