Live แถลง ไขปม เยียวยาผู้โชคร้าย คดีแพรวา

Live แถลง ไขปม เยียวยาผู้โชคร้าย คดีแพรวา

29 กรกฎาคม 2562 | 14:34 น.

Live นายสุชัย เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ใหญ่ของ ราชสกุล “เทพหัสดิน ณ อยุธยา” พร้อมทนายประจำราชสกุล แถลง ไขปม เยียวยาเหยื่อ คดี #แพรวา