“ม้าวัด” ที่วัดไทร

“ม้าวัด” ที่วัดไทร

23 กันยายน 2563 | 15:50 น.

#เรื่องเล่าชาวเรือนจำ วัดไทร จ.อ่างทอง ช่วยไถ่ชีวิตม้าเอามาเลี้ยงที่วัด จากม้าสนามกลายเป็น “ม้าวัดแสนรู้”