#คำตอบในข้อสอบกับคำตอบในชีวิตจริง?

#คำตอบในข้อสอบกับคำตอบในชีวิตจริง?

1 ตุลาคม 2563 | 15:11 น.

#คำตอบในข้อสอบกับคำตอบในชีวิตจริง?
เผยข้อสอบนักเรียน “ความสัมพันธ์ในครอบครัว” ระหว่างคำตอบที่ถูกต้องตามตำรา กับคำตอบจากชีวิตจริง?
#สรยุทธเล่าข่าว