🎬 เบื้องหลังภารกิจนำส่งอวัยวะ ส่งต่อชีวิตใหม่

ตื้นตันใจจริงๆ ค่ะ กับ เบื้องหลังภารกิจสำคัญ นำส่งอวัยวะของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ

ตื้นตันใจจริงๆ ค่ะ กับ เบื้องหลังภารกิจสำคัญ นำส่งอวัยวะของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ

วินาทีชีวิต เปิดเบื้องหลังภารกิจส่งมอบอวัยวะให้อีกชีวิต