🎬 ผอ. โต้กลับ ไม่ได้ตบ นร. แค่แตะหัวเบาๆ ป.4 โดน ผอ.ตบ

แม่ร้องสื่อ ผอ.โรงเรียนตบหัวลูกชายกว่า 20 ครั้ง จนลูกกลัวไม่กล้าไปเรียนเหตุเพราะเขียนหนังสือผิด ผอ.โต้กลับ ไม่ได้ตบ แค่แตะเบาๆ

แม่ร้องสื่อ ผอ.โรงเรียนตบหัวลูกชายกว่า 20 ครั้ง จนลูกกลัวไม่กล้าไปเรียนเหตุเพราะเขียนหนังสือผิด ผอ.โต้กลับ ไม่ได้ตบ แค่แตะเบาๆ

แม่ร้องสื่อ ลูกชายถูก ผอ.ตบหัวลูกชาย ผอ.โต้กลับ แค่ลูบ!