🎬 ภารกิจกู้ระเบิด “ทุ่งกบาลกะไบ”

ผอ.ชัยวัฒน์ ร่วมกับ ทีมกู้ระเบิด (TMAC) เข้าสำรวจพื้นที่และเก็บกู้ระเบิด “ทุ่งกบาลกะไบ” สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน ขสป.พนมดงรัก จ.ศรีสะเกษ

ผอ.ชัยวัฒน์ ร่วมกับ ทีมกู้ระเบิด (TMAC) เข้าสำรวจพื้นที่และเก็บกู้ระเบิด “ทุ่งกบาลกะไบ” สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน ขสป.พนมดงรัก จ.ศรีสะเกษ