ดินถล่มระนอง ปิดถนนเพชรเกษม

เขตภัยพิบัติ

ดินถล่มระนอง ปิดถนนเพชรเกษม

เนื่องจากฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริเวณจุดชมวิวน้ำตกปุญญบาล อ.เมือง จ.ระนอง มีดินภูเขาเลื่อนไหลความยาวจากบนภูเขากว่า 100 เมตร ซึ่งดินได้เลื่อนไหลทับถนนถึง 2 ครั้ง ผู้ว่าราชการ จ.ระนอง ลงพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์

จากการประเมินสถานการณ์พบว่าดินในภูเขามีโอกาสที่จะเลื่อนไหลปิดถนนได้อีกเนื่องจากดินภูเขายังมีการอุ้มน้ำอีกเป็นจำนวนมาก มีการเลื่อนไหลดินจากบนภูเขาไหลลงสู่ด้านล่งตลอดเวลา และยังคงมีฝนมาเป็นระยะ

เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางสัญจรไป-มา ทางจังหวัดจึงประกาศให้พื้นที่ดินภูเขาเลื่อนไหลเป็นเขตภัยพิบัติ ห้ามรถทุกชนิดผ่านโดยไม่มีกำหนดเพื่อความปลอดภัย โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกทางเบี่ยงทั้งในส่วนที่มาจากทางภาคใต้ทั้งในส่วนที่มาจากทางภาคกลาง ให้ใช้ทางเบี่ยงชึ่งมีระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร เพื่อความปลอดภัย