🎬 Big Data พิชิตใจลูกค้ายุคดิจิทัล

ทำความรู้จัก BigData อาวุธพิชิตใจลูกค้าในยุคดิจิทัล ต่อยอดในธุรกิจยังไงให้ปัง!

ทำความรู้จัก BigData อาวุธพิชิตใจลูกค้าในยุคดิจิทัล ต่อยอดในธุรกิจยังไงให้ปัง!