🎬 หยก ทะลุวัง ทำไมถูกเพื่อนอุ้มลงจากรถบัส?

เป็นประเด็นอีกครั้ง ‘หยก ทะลุวัง’ ถูกเพื่อนอุ้มลงจากรถบัส เพราะเหตุนี้?

เป็นประเด็นอีกครั้ง ‘หยก ทะลุวัง’ ถูกเพื่อนอุ้มลงจากรถบัส เพราะเหตุนี้?