🎬 สลด แม่ท้องแก่ ดับคาซากตึกถล่ม แผ่นดินไหวซีเรีย

สุดสลด แม่ท้องแก่ คลอดลูกกลางซากปรักหักพัง แผ่นดินไหวซีเรีย

สุดสลด แม่ท้องแก่ คลอดลูกกลางซากปรักหักพัง แผ่นดินไหวซีเรีย

แผ่นดินไหวทูร์เคีย-ซีเรีย ดับแล้วกว่า 500 ราย