ญี่ปุ่น ประกาศ ยกเลิกวีซ่าชาวไทย-ต่างชาติ ชั่วคราว

ประเทศญี่ปุ่น ประกาศ ยกเลิกวีซ่าชาวไทย-ต่างชาติ ชั่วคราว ถึงสิ้นเดือนเมษายน 63
ญี่ปุ่น ประกาศ ยกเลิกวีซ่าชาวไทย-ต่างชาติ ชั่วคราว

วันนี้ (27 มี.ค. 63) สถานทูตไทย ณ โตเกียว รายงาน ประเทศญี่ปุ่นระงับการยกเว้นวีซ่าเข้าญี่ปุ่น และยกเลิกวีซ่า ที่ญี่ปุ่นออกให้ก่อนวันที่ 28 มี.ค. 63 สำหรับหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย โดยมีข้อความในใบประกาศว่า

ภาพจากอีจัน
อนุสนธิประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรื่องพัฒนาการสถานการณ์ COVID-19 ในญี่ปุ่น และการขอความร่วมมือในการปฏิบัติตัวตามคำขอของรัฐบาลญี่ปุ่นนั้น

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ญี่ปุ่นได้ออกมาตรการการเข้าเมืองต่อชาวต่างชาติเพิ่มเติม โดยสำหรับประเทศไทย จะระงับการยกเว้นวีซ่าเข้าญี่ปุ่น 15 วันสำหรับคนไทยเป็นการชั่วคราว ยกเลิกวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ของญี่ปุ่นในต่างประเทศ ที่ได้ออกให้ก่อนวันที่ 28 มี.ค. 63

และขอให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศไทยกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน และหลีกเลี่ยงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะเมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 28 มี.ค. 63 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ช่วงค่ำของวันที่ 26 มีนาคม 2563 ญี่ปุ่นได้ประกาศมาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากไทย,
อินโดนีเซีย, สิงค์โปร์, ฟิลิปปินส์, บรูไน, เวียดนาม, มาเลเซีย, อิสราเอล, กาตาร์ ,คองโก ,และบาห์เรน มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ยกเลิกวีซ่าที่สถานเอกอัคราชทูตสถานกงสุลใหญ่ของญี่ปุ่นในต่างประเทศ ที่ได้ออกให้แก่ชาวต่างชาติในประเทศนั้นๆ (รวมถึงชาวไทย) ก่อนวันที่ 28 มีนาคม 2563 ทั้งวีซ่าประเภทเดินทางเข้าครั้งเดียวและหลายครั้ง (single and multiple visa) อย่างไรก็ดีผู้ที่มีวีซ่าประเภทเข้าได้หลายครั้ง และมีเอกสาร Re-Entry จะได้รับการยกเว้นให้สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้
1.2 ระงับการยกเว้นวีซ่าเข้าญี่ปุ่นเป็นการชั่วคราว (ข้อนี้จะส่งผลให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ไม่สามารถเข้าญี่ปุ่นได้ 15 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า)
1.3 ขอให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศข้างต้น (รวมทั้งจากไทย) กักตนเองในสถานที่ที่ทางการญี่ปุ่นกำหนดเป็นเวลา 14 วัน และหลีกเลี่ยงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งนี้ มาตรการนี้จะเริ่มใช้กับเที่ยวบินหรือเรือที่ออกจากประเทศต้นทางตั้งแต่เวลา 00.00 น ของวันที่ 28 มีนาคม 2563 (ตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) จนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2563 และอาจมีการขยายเวลา
1.4 ทยอยระงับสิทธิการเข้าเมืองสำหรับผู้ถือ APEC Business Travel Card เป็นการชั่วคราว

2. มาตรการในข้อ 1 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2563 จนถึง สิ้นเดือนเมษายน 2563 และอาจมีการขยายเวลาดังรายละเอียดที่ปรากฎตามเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น btpsl/sww.moa.gojp.ca.fna/page25e .000326.html

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

อ่านข่าวเก่า

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co