เฮ! กกต. เคาะ งบกลาง กว่า 1 หมื่นล้านบาท ช่วยค่าไฟคนไทย

เฮ! กกต. เคาะ งบกลาง กว่า 1 หมื่นล้านบาท ช่วยค่าไฟคนไทย

คนไทยเตรียม เฮ กกต. เคาะ งบกลาง กว่า 1 หมื่นล้านบาท ช่วยค่าไฟคนไทย ลดรอบบิล พ.ค.-ส.ค. 66

เตรียมตัวเลย เดือน พ.ค.-ส.ค. 66 ค่าไฟจะถูกลง

วันนี้ (15 พ.ค. 66) กกต. ได้ออกเอกสาร มติเห็นชอบงบกลาง ตามมาตรา 169 (3) ของกระทรวงพลังงาน

โดยระบุว่า ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือขอความเห็นชอบกรณีการใช้จ่าย งบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรา 169 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 ของกระทรวงพลังงาน เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามมาตราดังกล่าว ในวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน จากสถานการณ์ราคาพลังงาน ที่ได้รับผลกระทบจากราคาไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ในลักษณะการให้ส่วนลด จากการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft) ในรอบบิลเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2566 ภายในกรอบวงเงิน ทั้งสิ้น 10,464,000,000 บาท ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ

ค่าไฟฟ้ารอบบิล พ.ค.-ส.ค. จะลดลงเท่าไหร่ อย่างไร ตรวจบิลค่าไฟกันดีๆนะครับ

คลิปอีจันแนะนำ
ประชาชนงงทั้งแถบ กปน.ปัดตก บัตรกากบาทเลยช่อง!

Related Stories

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co