เลื่อนโอน เบี้ยผู้สูงอายุ-คนพิการ เหตุ งบไม่พอ

กรมบัญชีกลางประกาศ เลื่อนโอนเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ-คนพิการ จากกำหนด 10 ก.ย. เลื่อนออกไป คาดว่าไม่เกินวันที่ 15 ก.ย.นี้
เลื่อนโอน เบี้ยผู้สูงอายุ-คนพิการ เหตุ งบไม่พอ

ผู้สูงอายุและคนพิการฟังทางนี้
เมื่อวันที่ 8 ก.ย.2563 กรมบัญชีกลางประกาศ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2563
กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินและโอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ภายในกำหนดเวลาภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 เนื่องจากติดขัดขั้นตอน เรื่องการจัดสรรงบประมาณ ไป-กลับ ระหว่างกรมบัญชีกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ภาพจากอีจัน


ทั้งนี้ทั้งสองหน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขและเร่งรัดเวลาในการจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้มีสิทธิโดยเร็ว ในส่วนของระบบสาระสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งจะประมวลผลข้อมูลเมนูส่งกรมบัญชีกลางสามารถดูได้ในวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป คาดว่าจะโอนก่อน วันที่ 15 กันยายน 2563
ล่าสุดตอนนี้บางจังหวัดและบางพื้นที่แจ้งว่าได้รับเงินโอนเข้าบัญชีแล้ว แต่อาจจะมีบางจังหวัดที่ยังตกค้าง รออีกนิดนะคะ วันที่ 15 ก.ย.นี้ ถือบัตรไปเช็กอีกสักรอบ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co